Vastaa kyselyyn Nepsy-lasten, nuorten ja vanhempien palveluiden saatavuudesta
-

Julkaistu

Vastaa kyselyyn Nepsy-lasten, nuorten ja vanhempien palveluiden saatavuudesta

Tervetuloa osallistumaan Nepsy -kyselyyn.  Tavallisimpia kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat erilaiset autismikirjon häiriöt kuten Aspergerin oireyhtymä, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt ADHD ja ADD, Touretten oireyhtymä ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet.

Nepsy-oireet vaikuttavat kokonaisvaltaisesti toimintakykyyn. Arjessa tämä voi näyttäytyä esimerkiksi niin, että keskittyminen on haastavaa, sosiaaliset tilanteet ovat kuormittavia tai asioiden hahmottaminen voi olla poikkeuksellisen vaikeaa.

Kyselyä voi välittää eteenpäin kaikille Pohjois-Savon kuntien ojvarhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen, oppilashuollon, lastenneuvolan, kasvatus- ja perheneuvonnan, vammaispalvelujen, lastensuojelun, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, nuorisotyön, ohjaamojen ja lasten ja nuorten mielenterveystyön henkilöstölle.

Kyselyn toteuttajana on Pohjos-Savon Sairaanhoitopiiriin kuntayhtymä osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jossa kehitetään Nepsy –tiimin toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja matalan kynnyksen palveluiden saavutettavuutta sekä lisätä ammattilaisten valmiuksia tukea ja ohjata 4-29 vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän verkostojaan.

Siirry kyselyyn >>

 

 


 

Tutkimuksen toteuttajat:

Feelback Oy

info@feelback.com

Toimittaja

 

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Minna Tihinen

Toteuttaja


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!