Uudenlaista yhteistoimintaa lasten ja nuorten hyväksi
-

Julkaistu

Uudenlaista yhteistoimintaa lasten ja nuorten hyväksi

POSOTE20 sote-rakenneuudistushankkeessa on pilotoitu lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskusta (OT). Hanke päättyy vuoden 2021 loppuun, mutta työ jatkuu tulevilla hyvinvointialueilla. Hankkeen puitteissa tehdyn työn tavoitteena on varmistaa, että monialaista, vaativaa erityispalvelua tarvitsevat lapset ja nuoret saavat oikea-aikaista ja laadukasta apua.  

OT-pilottihankkeessa vuosina 2020-2021 kehitettiin monialaista, vaativinta erityispalvelua lapsille, nuorille ja perheille, jotka ovat haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat vaativinta erityisosaamista. OT-tuki kohdistuu ammattilaisille konsultointien, koulutusten ja yhteistoiminnan keinoin. Uudenlainen hyvinvointialueet ylittävä yhteistoiminta parantaa ja tekee monialaisen erityisosaamisen saatavuudesta entistä tasavertaisempaa.   
Vuoden 2021 OT-toimintaa on pilotoitu Itä- ja Keski-Suomen, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Suomen alueella. Itä- ja Keski-Suomen pilotointia koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Aktiivisina toimijoina ovat olleet Itä- ja Keski-Suomen tulevien hyvinvointialueiden sote-organisaatiot, sosiaalialan osaamiskeskukset (ISO ja KOSKE), VIP/Vaatu-verkosto ja alueen yliopistot. Tärkeä rooli asiantuntijaverkostossa on ollut Viola ry:llä, Barnahus-  ja Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeet ovat edistäneet OT-pilottia ratkaisevasti. 
 

Asiantuntijaverkosto ammattilaisten työn tueksi  

Pilotin yhtenä tavoitteena oli luoda ja kehittää sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijaverkosto- ja konsultaatiomalli ammattilaisten tueksi yli maakuntarajojen.   
”Oikea tuki oikeaan aikaan lapsille, nuorille ja perheille vähentää turhaa kärsimystä. Se ehkäisee kroonisia sairauksia, pitkäaikaisia, kodin ulkopuolisia sijoituksia sekä elinaikaista ja ylisukupolvista syrjäytymistä. Pilotissa pyrimme vastaamaan omalta osaltamme valtavaan tarpeeseen kohdentaa parempaa, oikea-aikaista apua lapsille ja nuorille. Halusimme  rakentaa OT-verkostoa ja konsultaatioita siten, että lasten ja nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on vaativaa ammatillista tukea työlleen. Hankkeen aikana saimmekin paljon yhteistyökumppaneita ja keräsimme laajan asiantuntijaverkoston. Tämä kaikki palvelee tavoitetta kehittää entistä parempia palveluja lapsille ja nuorille uudella yhteistyöalueellamme Itä- ja Keski-Suomessa” sanoo Ilona Luoma, KYSin Lastenpsykiatrian ylilääkäri ja hankevastaava. 
  
Lisätietoja antavat
Ilona Luoma, Professori, ylilääkäri, KYS Lasten ja nuorten osaamiskeskus,
ilona.luoma@kuh.fi, puh. 044 717 2425 
Tarja Saharinen, Projektikoordinaattori, TtT, OT-hanke,
tarja.saharinen@kuh.fi, puh. 044 717 8571     


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!