Universaalia ja ehkäisevää perhetyötä Pohjois-Savon alueelle
-

Julkaistu

Universaalia ja ehkäisevää perhetyötä Pohjois-Savon alueelle

Perhekeskuksessa on käynnistetty neuvolan perhetyön pilotti joka on universaalia, ehkäisevää työtä ja jota on tarjolla lasta odottaville sekä neuvolaikäisten lasten perheille. Palvelu tuotetaan yhteistyössä neuvolan kanssa.

Pilotti on käynnistynyt Keiteleen, Vesannon, Tervon sekä Pielaveden alueilla. Perhetyötä tuotetaan nykyisessä muodossa Pohjois-Savon kunnissa hyvin eri tavoin, esimerkiksi lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain nojalla. Neuvolan perhetyön pilotissa kokeillaan aiemman maakunnallisen työskentelyn pohjalta tunnistettua ja mallinnettua toimintatapaa, jossa kaikille lasta odottaville ja neuvolaikäisten lasten perheille tarjotaan mahdollisuutta ehkäisevään perhetyöhön. Pilotin avulla saadaan tietoa resurssitarpeesta sekä siitä, kuinka toimiva palvelumuoto on jakaantuneena neljän kunnan alueelle.

Mitä neuvolan perhetyö on?

Neuvolan perhetyö on:

 • Perheen tarpeista lähtevää
 • Perheen voimavaroja vahvistavaa
 • Lyhytkestoista (1-5 käyntikertaa)
 • Ennaltaehkäisevää
 • Luottamuksellista
 • Maksutonta
 • Ilman lähetteitä tapahtuvaa
 • Toteutetaan kotikäynteinä

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolapalvelua. Neuvolan perhetyö on suunnattu lasta odottaville vanhemmille ja perheille, joissa on neuvolaikäisiä lapsia.  Neuvolan perhetyötä tarjotaan kaikille synnyttäville perheille raskausaikana tai ensimmäiselle terveydenhoitajan kotikäynnillä.

Perhetyössä on käytössä yhteinen aika -toimintamalli. 

Perhetyö on keskusteluapua, tukea, ohjausta ja arjen tilanteiden mallintamista. Tavoitteena on tukea koko perheen hyvinvointia löytämällä perheen omat voimavarat ja keinot selviytyä erilaisista lapsiperheiden haasteista. Työskentelymenetelmänä hyödynnetään lapset-puheeksi materiaalia.


Milloin neuvolan perhetyö voi olla avuksi?

 • Terveydenhoitaja voi ehdottaa neuvolan perhetyötä tai asiakas voi itse ottaa yhteyttä esim. seuraavissa asioissa:
 • Vauvan odotus tai muuttuva arki mietityttää
 • Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyy kysymyksiä: uniohjaus, päivärytmi, uhmaikä, ruokailut ym.
 • Vanhemmuus kaipaa vahvistusta
 • Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus kaipaa tukea
 • Vanhemmalla on uupumusta
 • Perhettä on kohdannut kriisi ja kaivataan ulkopuolista apua (esimerkiksi uusperheen haasteet, perhesuhteiden kriisiytyminen, erotilanteet tai vanhemman toimintakyvyn alentuminen)
 • Perhe kaipaa tukea arjen sujumiseen
 • Toivotaan tietoa alueen lapsiperheiden palveluista. Perhetyöntekijä tuntee myös alueen muut toimijat ja voi ohjata tarpeen tullen muun tuen piiriin.

Neuvolan perhetyössä on tarjolla myös ryhmämuotoista tukea. Lisätietoa käynnissä olevista ryhmistä saat neuvolan perhetyöntekijältä


Lisätietoja:

Mirka Järveläinen
Projektityöntekijä/neuvolan perhetyön pilotti
POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus-hanke/perhekeskus

mirka.jarvelainen@pielavesi.fi
p. 040 6656338
 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!