Tieto johtamisen ja palvelutuotannon perustana
-

Julkaistu

Tieto johtamisen ja palvelutuotannon perustana

POSOTE20-rakenneuudistushankkeen osana on laaja-alaisesti kartoitettu ja kehitetty sosiaali- ja terveysalan tietojohtamista Pohjois-Savossa. Hanke päättyy vuoden 2021 loppuun, mutta tiedolla johtamisen kehitystyö jatkuu Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Hankkeen puitteissa tehty työ mahdollistaa mm. tietoon perustuvien palvelujen kehittämisen alueen asukkaille. 

Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja toiminnan tehokas johtaminen vaativat oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa. Maaliskuussa 2020 tehdyn selvityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen tärkeimmät kehityskohteet Pohjois-Savossa liittyivät tiedon hallintaan, hankintaan ja tiedon organisointiin. Tietojohtamisen kehittämistyön tueksi laadittiin POSOTE20-rakenneuudistushankkeessa kansallisen mallin mukaisesti tietojohtamisen kehittämissuunnitelma. Jatkossa tätä suunnitelmaa voidaan hyödyntää johtamisessa ja palvelutuotannossa sekä teknisten ratkaisujen suunnittelussa. 
Kysterin vastuulla olleessa Rakenneuudistuksen tiedolla johtamisen hankekokonaisuudessa oli seitsemän eri osaprojektia. Tavoitteena on tuottaa laaja-alaisempaan tietopohjaan perustuvia palveluja alueen asukkaille. POSOTE20-rakenneuudistushanke päättyy vuoden 2021 loppuun, mutta tiedolla johtamisen kehitystyö jatkuu Pohjois-Savon hyvinvointialueella. 

Potilas- ja asiakastietojen raportointiin yhtenäinen kokonaisuus

Kuopion, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän, Kysterin, Siilinjärven ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän potilas- ja asiakastietojen raportointia yhtenäistettiin samanlaiseksi kokonaisuudeksi. Raportoinnin käyttöön liittyvää osaamista myös lisättiin kouluttamalla yhteensä 291 alan johtajaa, esihenkilöä ja ammattilaista. 
Hankkeen puitteissa tuotettiin myös malli, jota voidaan hyödyntää hoitopolkujen selvittämisessä ja niiden sujuvammiksi muodostamisessa. 

Yhteisen tiedon hyödyntämistä uuden hyvinvointialueen tarpeisiin

Kahden eri osaprojektin tuloksia jatkossa hyödyntäen voidaan hyvinvointialueelle kehittää yhtenäinen alusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaspaikkojen hallintaan ja potilassiirtoihin. Potilaille järjestelmän käyttö näyttäytyy laadukkaana oikea-aikaisena hoitona hoidontarpeen ja ammatillisen osaamisen kohdatessa. 

Myös taloustietoja koottiin ja täydennettiin hankkeen puitteissa Sote-tietopaketteina yhteiselle palvelimelle melkein kaikista alueen kunnista, jotta jatkossa hyvinvointialue saa taloustiedot käyttöön automatisoidusti. Tiedot ovat käytettävissä vuosilta 2016-2020.
 
Hankkeessa kehitettiin johtamisvalmennuksen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle yhteinen näkemys laadukkaasta johtamisesta, johtamisen vaikutuksesta toiminnan sujuvuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen.  Johtamisvalmennukseen osallistui yhteensä 410 henkilöä. 

Lisätietoja: 
Johtava hoitaja, TtT, tiedolla johtamisen vastuuvalmistelija Eija Peltonen, Kysteri, puh. 044 717 1211, eija.peltonen@kuh.fi
Terveysjohtaja Eija Jestola, Ylä-Savon Sote ky, puh. 040 712 1040 , eija.jestola@ylasavosote.fi
Projektikoordinaattori, TtM, Paula Partanen, Kysteri, puh. 044 717 9303 paula.partanen@kuh.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!