THL arvioi Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä: mielenterveyssairastavuus haaste
-

Julkaistu

THL arvioi Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä: mielenterveyssairastavuus haaste

THL on julkaissut arvion sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä KYS-erityisvastuualueella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut (tiedote 9.11.2020) arvion sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä KYS-erityisvastuualueella.

Pohjois-Savon osalta THL asiantuntija-arvio painotti seuraavia osa-alueita:

  • Pohjois-Savon haaste on mielenterveyssairastavuus. Tähän haasteeseen on Pohjois-Savossa jo tartuttu terveydenhuollon yhteistyönä ja suunniteltaessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä. Perustason mielenterveyspalveluiden vahvistaminen on tärkeä kehityskohde myös jatkossa.
     
  • Mielenterveys- ja päihdeongelmat alueen perheissä heijastuvat myös lasten hyvinvointiin ja lisäävät kysyntää perhepalveluissa sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Perhekeskustoimintaa on kehitetty alueella LAPE-muutosohjelman Yhdessä!-hankkeessa.
     
  • Ikääntyvien palveluiden ja terveyspalveluiden integraatio vaihtelee alueen sisällä. Ikääntyneen väestön palveluissa keskeistä on moniammatillinen yhteistyö, jolla voidaan turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus.
  • Erikoissairaanhoidon käyttö on runsasta Pohjois-Savossa. Tähän ja sairaustaakkaan voidaan pitkällä aikavälillä vaikuttaa panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Pohjois-Savon väestön tarpeisiin vastaavia palveluja ja toimivia ratkaisuja lapsille ja nuorille
 

Pohjois-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa jatkuu lasten ja nuorten palvelujen uudistaminen yhdessä kuntien, nykyisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin kanssa. Tehty työ näkyy esimerkiksi jo siten, että vahvistetaan vaikuttavien menetelmien jalkauttamista nuorten mielenterveysongelmien varhaiseen tukeen (tiedote 22.10.). Pohjois-Savossa valmistellaan myös laajaa mielen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Hyvällä mielellä -hanketta.
 

’’Alueellamme on otettu käyttöön näyttöön perustuvia käytäntöjä, kuten esimerkiksi Lapset puheeksi-menetelmä, ja jalkautuvia malleja kuten koulujen psykiatriset sairaanhoitajat, kasvatusohjaajat ja koulussa tehtävä nuorisotyö.’’ kertoo Kysterin johtava hoitaja Eija Peltonen.

Peltonen toimi alueemme yhteyshenkilönä ja yhtenä asiantuntijana THL:n arvioinnissa.

Lue THL:n arvoiniraportti kokonaisuudessaan (thl.fi.sivusto)

Perustason palveluja kehitetään Pohjois-Savossa mm. POSOTE20-hankkeessa. POSOTE20-hanke kattaa kaksi laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanketta: sote-rakenneuudistuksen ja tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman. Lisätietoja: www.posote20.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!