Tavoitteena yhteinen sote-palvelukanava Pohjois-Savon asukkaille
-

Julkaistu

Tavoitteena yhteinen sote-palvelukanava Pohjois-Savon asukkaille

Yhteisellä sote-palvelukanavalla helpotetaan sekä asukkaiden että sote-ammattilaisten arkea. 

Pohjois-Savon alueen sote-kehittämishankkeita ja sote-uudistuksen alueellista valmistelua koordinoi hanke nimeltä POSOTE20. Hankkeessa asukkaiden palveluita yhtenäistetään sekä parannetaan ja digitalisaatio on läpileikkaavassa roolissa. Yhtenä tavoitteena on luoda palvelukanava, jonka kautta kaikki digitaaliset sote-palvelut ovat käytettävissä alueemme asukkaille. Yhteisellä palvelukanavalla helpotetaan sekä asukkaiden että sote-ammattilaisten arkea.

Asiantuntemus hyödyksi koko Pohjois-Savoon 

Digitaalisia sote-palveluita on otettu käyttöön alueemme eri organisaatiossa vuosien aikana asteittain. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin OmaKYS-portaali on yksi näistä ja alueellamme laajimmin hyödynnetyistä ratkaisuista. Palvelussa kansalainen voi katsoa omia tietojaan, tarkastella ja päivittää yhteystietojaan sekä käyttää samalla valtakunnallisia OmaKanta- ja Terveyskylä-palveluita. Etävastaanottopalvelut tarjoavat taas ratkaisun, jossa asiakas voi asioida ammattilaisen kanssa turvallisesti ja joustavasti omalla kännykällä tai tabletilla etäyhteyden kautta. POSOTE20-hankkeessa kartoitetaan lisää näitä sote-palveluiden digiratkaisuja, joita kytketään mukaan yhteiseen asukkaiden sähköisen asioinnin palveluun.

Pohjois-Savon alueella on mahdollista hyödyntää yhteisesti kilpailutettuja ratkaisuja monin eri tavoin useiden eri osa-alueiden osalta. Esimerkkejä ovat etävastaanotot sekä kotihoitoon erikseen suunniteltu etäkäynnin mahdollistava tekninen ratkaisu, jonka avulla ikääntyvä väestö pystyy asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Palveluita on käytetty jo pidempään useassa organisaatiossa ja tavoitteena on laajentaa näitä sekä jo olemassa olevaa ammattitaitoa ja tietämystä koko Pohjois-Savon käyttöön. Näin ammattilaisilla ja asukkailla on käytettävissä samanlaiset palvelut, jonka myötä ne tulevat tutuiksi ja niitä on helppo käyttää.

Kaikki sähköiset sote-palvelut samassa paikassa

Alueemme yhteisten digiratkaisujen seuraavana etappina on yhteisen portaalin käyttö, jonne tuodaan kaikki sähköiset sote-palvelut seuraavien parin vuoden aikana. Portaaliin lisätään myös mahdollisuus käyttää kansallisia palveluita, kuten Omaolo-palvelua. Lisäksi tänne yhdistetään terveyskylä.fi:n kautta hyödynnettäviä digihoitopolkuja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Myös etävastaanotot ja chatit sekä sähköiset hoitokeskustelut tuodaan osaksi asukkaille tarjottavia palveluita nykyisten fyysisten käyntien ja yhteydenottotapojen rinnalle. Samalla viedään eteenpäin myös kotihoitoon liittyvää turvapalvelua sekä laajennetaan sen sisältöä mittarointiin ja diagnostiikkaan liittyvällä teknologialla, joka helpottaa hoidon suunnittelua sekä seurantaa ja tuo turvaa kotona olemiseen. 

Tavoitteena on, että nämä uudet toimintamallit ja niihin kytketyt palvelut antavat alueemme asukkaille monia eri tapoja olla yhteydessä ja saada palvelua sote-sektorilla. Samalla luodaan myös keinoja vastata kasvavaan kotihoidon tarpeeseen ja tuodaan helpotusta sekä turvaa ikäihmisille kotona asumiseen.

Lisätietoja, Kuopion yliopistollinen sairaala, kehittämisylilääkäri, Juuso Tamminen, 044 717 2111, juuso.tamminen@kuh.fi 


Lisätietoja verkossa: www.posote20.fi, www.omakys.fi, www.omaolo.fi, www.terveyskyla.fi, www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/sahkoinen-asiointi/etavastaanotto 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!