Sote-uudistuksen valmistelu Pohjois-Savossa käynnistyi palvelut edellä
-

Julkaistu

Sote-uudistuksen valmistelu Pohjois-Savossa käynnistyi palvelut edellä

Pohjois-Savossa on käynnistynyt kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus. Ne muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, POSOTE20-hankkeen, joka koordinoi kehittämishankkeita sekä uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle 9,4 miljoonan euron rahoituksen.

"Rahoitus vastaa hyvin haettua ja mahdollistaa hankkeiden etenemisen pääosin suunnitelmien mukaan. Kehittämishankkeilla pyritään kehittämään peruspalvelujen sisältöä ja niitä tukevia rakenteita", toteaa POSOTE20-hankejohtaja Jussi Lampi.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa pureudutaan peruspalveluiden saatavuuteen, ennaltaehkäisyyn, laatuun ja yhteentoimivuuteen. Rakenneuudistuksessa kehittämistoimien keskiössä ovat johtaminen ja digitaalisuus.

Kehittämishankkeita toteuttavat muun muassa Pohjois-Savon kunnat ja kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiiri.

Lapsi- ja perhepalveluiden aktiivinen kehittäminen jatkuu

Pohjois-Savossa sote-uudistuksen vahvana painopisteenä säilyy lapsi- ja perhepalveluiden sekä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä.

Hanke jatkaa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman työtä perhekeskusmallin levittämiseksi maakunnan alueelle osana laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena lisätä osaamista ja työkaluja perustason nuorten mielenterveyspalveluihin.

”Perhekeskusmallissa keskitytään erityisesti perheiden arkea ja vanhemmuutta tukevien käytäntöjen käyttöönottoon. Keskiössä on myös eri ammattiryhmien ja järjestötoimijoiden yhteistyön sujuvoittaminen perheiden kanssa tehtävässä työssä", sanoo lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntija Minna Rytkönen.

Digitalisaatio keskeisessä roolissa

Digitalisaatio on läpileikkaavassa roolissa molemmissa kehittämishankkeissa. Toiminnan uudistamisella ja digitalisoinnilla tavoitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen muutosta muun muassa tuottamalla henkilöön ja paikkaan sitomattomia palveluita koko Pohjois-Savon alueella.

”Uusien digitaalisten sote-palveluiden ja toimintatapojen tarve tuli ilmeiseksi koronakevään aikana. Esimerkiksi sähköisen omahoidon, etävastaanoton, etäkonsultaation kaltaiset palvelut ja työskentelytavat ovat tärkeässä osassa myös kehittämishankkeissa. Digitaalinen palvelu ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan tavoitteena on kansalaisia parhaalla mahdollisella tavalla palveleva kokonaisuus", toteaa Kuopion yliopistollisen sairaalan kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen.

Digitalisaatioon liittyviä kehittämistoimenpiteitä toteutetaan sote-rakenneuudistusrahoituksella ja toimenpiteistä vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!