POSOTE20 SOTE-rakenneuudistus-hanke loi perustukset sote-uudistuksen toimeenpanolle Pohjois-Savossa
-

Julkaistu

POSOTE20 SOTE-rakenneuudistus-hanke loi perustukset sote-uudistuksen toimeenpanolle Pohjois-Savossa

POSOTE20 sote-rakenneuudistus-hanke päättyi viime vuoden lopussa. Hankkeen tavoitteena oli sote-uudistuksen vapaaehtoinen esivalmistelu ja se toteutettiin hyvässä yhteistyössä koko Pohjois-Savon alueella.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama POSOTE20 sote-rakenneuudistus-hanke päättyi vuoden 2021 loppuun. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli varmistaa hyvinvointialueen toimeenpanon käynnistyminen heti sote-uudistuksen valtakunnallisen lainsäädäntötyön valmistuttua. Hanke toteutettiin hyvässä yhteistyössä kaikkien Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon nykyjärjestäjien sekä pelastuslaitoksen toimesta. Pohjois-Savon liitto toimi hankkeen hankehallinnoijana.  

 Pohjois-Savon maakuntahallitus kävi kokouksessaan 31.1.2022 läpi hankkeen tuloksia. 

’’Sote-rakenneuudistus-hanke toteutettiin koronan mukanaan tuomista haasteista huolimatta Pohjois-Savossa onnistuneesti ja hyvässä yhteistyössä. Tämä kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimijoiden kyvystä ja valmiudesta muutokseen’’ toteaa Antti Kivelä, maakuntahallituksen puheenjohtaja.  

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu toi nykyjärjestäjät yhteen  

Hankkeessa tehdyn esivalmistelutyön myötä Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työskentely voitiin aloittaa välittömästi lakien hyväksymisen jälkeen. VATEn oli myös mahdollista hyödyntää esivalmistelussa tehtyjä projektisuunnitelmia ja työpapereita mm. henkilöstö ja sopimusten siirrosta, talouden ja palveluiden valmistelusta sekä osallisuusohjelmasta ja järjestöyhteistyöstä. 

Yli 150 asiantuntijaa Pohjois-Savon eri sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen nykyorganisaatioista osallistui vapaaehtoiseen alueelliseen esivalmisteluun koko Pohjois-Savon alueelta.

’’Vapaaehtoinen esivalmistelu toi Pohjois-Savon toimijat laajasti yhteen uudistuksen edessä. Tämä oli osoitus valmiudesta aloittaa uudistuksen toimeenpano heti lakien hyväksymisen jälkeen. Haluankin kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita arvokkaasta työpanoksesta.’’ sanoo hankejohtaja Jussi Lampi

Kaikki hankkeessa tehty työ siirtyi suoraan uuden hyvinvointialueen hyödynnettäväksi 

Sote-uudistuksen vapaaehtoisen alueellisen esivalmistelun lisäksi hanke piti sisällään tiedolla johtamiseen ja digitalisaatioon liittyviä maakunnallisia kehittämistoimia. Hankkeen puitteissa pilotoitiin myös maakuntarajat ylittävä lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen–konsepti.  

’’Lakien hyväksymisen jälkeen onkin ollut mahdollista hyödyntää kaikkea hankkeessa tehtyä työtä suoraan uuden hyvinvointialueen toimeenpanossa sekä muutoksen ja jatkohankkeiden suunnittelussa.’’ toteaa hankejohtaja Jussi Lampi.

POSOTE20 hanke koostuu kahdesta sosiaali- ja terveydenhuollon laajasta kehittämishankkeesta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma. Hankkeita rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Sote-rakenneuudistus-hanke päättyi vuoden 2021 loppuun, mutta Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. 

 

Lisätietoja:

Jussi Lampi

Hankejohtaja

POSOTE20 -hanke / Pohjois-Savon liitto

jussi.lampi@pohjois-savo.fi

+358 44 7142631


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!