Pohjois-Savoon sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen kahdeksan miljoonaa euroa
-

Julkaistu

Pohjois-Savoon sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen kahdeksan miljoonaa euroa

Pohjois-Savoon on myönnetty yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vuosille 2022–2023. Tärkeimpänä tavoitteena on palvelujen saatavuuden ja hoitoon pääsyn parantaminen sekä palveluiden vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä rahoituksesta 6,7 miljoonaa kohdistuu POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen.  Lisäksi 1,4 miljoonan erillisrahoitus myönnettiin ikäihmisten tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen vahvistamiseen.

Rahoituksella laajennetaan toimintamallien kokeiluja ja otetaan käyttöön perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, kotiin vietävien palvelujen, sosiaalipalvelujen ja mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Käytäntöjä uudistetaan koko hyvinvointialueen laajuisesti kaikissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa yli 90 ammattilaisen voimin, joista noin 60 toimii käytännön asiakas- ja potilastyössä. Rahoitus on jatkoa 2020 käynnistyneelle Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle. Ensimmäinen vaihe kohdistui toimivien käytäntöjen määrittelytyöhön.

Sujuvia palvelumalleja kaikenikäisten tueksi

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen puitteissa tehtävät kokeilut tähtäävät uusien palvelumallien sujuvaan käyttöönottoon siirryttäessä hyvinvointialueelle. Konkreettisia toimenpiteitä sote-palveluiden parantamiseksi järjestetään kaikissa Pohjois-Savon kunnissa.

Asiakkaiden palveluohjausta kehitetään siten, että asiakas saa tulevaisuudessa tarvettaan vastaavan tuen ja hoidon yhden yhteydenoton kautta. Sote-keskuksiin muodostetaan kokeilussa tiimejä, joihin palkataan päihdepalvelujen ja sosiaalialan ammattilaisia, jotta näiden ammattilaisten tarjoama tuki olisi mahdollisimman helposti asiakkaiden saatavilla.

Palveluissa otetaan käyttöön myös kotona asumista ja toimintakykyä vahvistavia toimintamalleja ja etäpalveluita. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa vahvistetaan erityisesti perheiden arkea ja vanhemmuutta tukevia käytäntöjä sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta.

Osana sähköisen asioinnin laajentamista koko hyvinvointialueella otetaan käyttöön diabeteksen ja sepelvaltimotaudin digitaaliset hoitopolut. Rahoitusta käytetään myös jonojen purkuun.

Työtä tehdään laajassa yhteistyössä asiakkaiden osallisuus huomioiden

Hankkeen osatoteuttajina ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen kaikki kunnat. Hankerahoitus jakautuu osatoteuttajille rahoitusta saaneiden organisaatioiden kautta, jotka ovat Kuopio, Varkaus, Ylä-Savon sote, Kysteri-liikelaitos, Siilinjärvi, Pielavesi ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kuntien ja koko Pohjois-Savon toimijoiden laajalla sitoutumisella varmistetaan alueellinen kattavuus ja yhdenvertaisuus myös asukkaiden kesken.

Vuonna 2020 käynnistynyt POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on osa kansallista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista ohjaavaa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa. Hanke tukee tiiviisti Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelevaa työtä edistämällä palvelujen toiminnallisia uudistuksia. Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon liitto.

Lisätietoja antavat


Minna Rytkönen 
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman hankepäällikkö 
0447142673 minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

Jussi Lampi
POSOTE20-hankejohtaja
044 714 2631 jussi.lampi@pohjois-savo.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!