Pohjois-Savon tulevaisuuden sote-palveluissa keskiössä asiakkaiden tarpeet
-

Julkaistu

Pohjois-Savon tulevaisuuden sote-palveluissa keskiössä asiakkaiden tarpeet

Pohjois-Savossa ollaan vahvasti sitouduttu valtakunnallisen sote-uudistuksen kehittämishankkeiden tavoitteisiin. Maakuntamme tulevaisuuden palveluissa korostuvat yhtenäisyys sekä toiminnallisuus, jossa asiakas on kaiken keskiössä. 

Valtakunnallisesti sote-uudistuksen kehittämishankkeiden tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Pohjois-Savossa ollaan vahvasti sitouduttu näihin tavoitteisiin ja maakuntamme tulevaisuuden sote-palveluissa korostuvat yhtenäisyys sekä toiminnallisuus, jossa asiakas on kaiken keskiössä. 

POSOTE20-hanke kattaa kaksi laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanketta: sote-rakenneuudistuksen ja tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman. Pohjois-Savossa tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmassa pureudutaan peruspalveluiden saatavuuteen, ennaltaehkäisyyn, laatuun ja yhteen toimivuuteen. Laaja kokonaisuus edistyy aikataulussa ja koostuu eri projekteista, joita on tällä hetkellä meneillään 38.  
 

”Tulevaisuuden sotekeskushankkeen projektit ovat käynnistyneet hyvin. Projekteissa kehitetään mm. sähköisiä omatoimipalveluja, asiakasohjausta ja neuvontaa, etä- ja mobiilipalveluja sekä kotiin vietäviä palveluja. Toimintakulttuuria uudistavana elementtinä on sosiaalityön ja sosiaalihuollon palvelujen ja asiantuntijuuden vahva kiinnittäminen osaksi sote-keskuksen palveluja ja monialaista asiakastyötä. Myös lasten ja perheiden palvelut kokoavan perhekeskusmallin käyttöönottoa edistetään aktiivisesti”, kertoo hankepäällikkö Minna Rytkönen POSOTE20-hankkeesta
 

Sote-palvelut sujuvasti samasta paikasta 
 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtakunnalliset ja samalla myös Pohjois-Savon tavoitteet ovat asiakaslähtöiset ja selkeät. Tavoitteiden toteutuessa myös kustannusten kasvu voi taittua. 

  • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta 
  • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
  • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus 
  • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta.  

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.  

Lisätietoja, POSOTE20-hanke, Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma, hankepäällikkö, Minna Rytkönen, 044 7142673, minna.rytkonen@pohjois-savo.fi 
 

Lisätietoja verkossa
www.soteuudistus.fi 
www.posote20.fi  

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!