Perhekeskusmalli käyttöön koko Pohjois-Savon alueella
-

Julkaistu

Perhekeskusmalli käyttöön koko Pohjois-Savon alueella

Perhekeskusmallin käyttöönotto etenee Pohjois-Savossa POSOTE20-hankkeen vauhdittama. Tavoitteena on, että lasten ja perheiden palvelut toimivat perhekeskusmallin mukaisesti kaikissa Pohjois-Savon kunnissa vuoteen 2022 mennessä.

Käyttöönotto muuttaa toiminnan painopistettä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen ja hoitoon. Se sujuvoittaa tuen saantia ja tehostaa koko palveluverkoston asiantuntemuksen hyödyntämistä perheiden ja ammattilaisten tukena. Perhekeskus on palveluverkosto, jossa toimitaan yhteisesti sovittujen toimintamallien ja käytäntöjen mukaisesti. Se kokoaa nyt erillään olevat palvelut yhteen. Verkostoon kuuluvat mm. neuvolapalvelut, lapsiperheiden perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, varhaiskasvatuspalvelut, oppilashuolto ja järjestöjen ja seurakunnan toiminnot.

Perhekeskusta rakennetaan palvelemaan lapsia ja perheitä heidän arjessaan 

Pohjois-Savossa perhekeskusmallia rakennetaan palvelemaan lapsia ja perheitä arjessa. Parhaiten tämä toteutuu, kun verkosto on levittäytynyt arjen ympäristöihin kuten avoimiin kohtaamispaikkoihin, varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin sekä verkkoon. 

Kysymys on toimintakulttuurin muutoksesta, jossa asiantuntemus saadaan perheiden ja ammattilaisten käyttöön vahvistamalla yhteistyötä tukevia rakenteita sekä hyödyntämällä monialaisia toimintamalleja. Mallissa vahvistetaan myös sosiaalihuoltolain mukaisten varhaisen tuen palvelujen saatavuutta kuten lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontaa. Toteutumista seurataan yhteisillä mittareilla, jotta voidaan varmistaa, että malli todella palvelee perheitä. 

“Palveluissa otetaan huomioon perheen tarvitsema tuen kokonaisuus oikea aikaisesti hyödyntäen monialaista yhteistyötä”, kertoo Kuopion perhekeskustoiminnan valmistelusta vastaava projektipäällikkö Hanna-Mari Tanninen.

“Verkostossa yhteisesti käytössä olevat puheeksi ottamisen ja ohjaamisen käytännöt esimerkiksi vanhemmuuden tai parisuhteen tukeen parantavat ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen saatavuutta, jatkaa hankesuunnittelija Ulla Särkkä Siilinjärven kunnasta.

“Lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyden varhainen tuki sekä hoito tehostuvat, kun heidän arjessa toimivan henkilöstön osaaminen, työkalut ja riittävä asiantuntijatuki saadaan kunnassa hiottua kohdalleen”, täydentää hankesuunnittelija Pauliina Rissanen Siilinjärven kunnasta.

Perhekeskusta rakennetaan yhdessä kuntien, organisaatioiden ja järjestöjen kanssa  

POSTE20-hanke työskentelee kuntien tukena perhekeskusmallin käyttöönottamisessa. Hankkeen toimesta koordinoidaan verkostoyhteistyötä sekä tarjotaan tietoa, ohjausta ja koulutusta toimintakäytäntöjen, menetelmien, johtamisen ja seurannan yhtenäistämiseksi lasten ja perheiden palveluissa.

Lisätietoja, lapsi-ja perhepalveluiden asiantuntija, POSOTE20-hanke, Minna Rytkönen, 044 7142673, minna.rytkonen@pohjois-savo.fi 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!