Nuorten mielialaoireisiin varhaista apua suoraan kouluilta
-

Julkaistu

Nuorten mielialaoireisiin varhaista apua suoraan kouluilta

Pohjois-Savon alueen oppilas- ja opiskelijahuollon sekä terveydenhuollon työntekijöitä koulutetaan nyt uuden menetelmän käyttöön, jonka avulla nuoret saavat varhaista ja oikea-aikaista apua asuinpaikkakunnastaan riippumatta. IPC-menetelmä perustuu tutkittuun näyttöön, se todettu nuorille vaikuttavasti toimivaksi ja apua jaetaan suoraan kouluilla.

Nuorten psyykkinen oireilu lisääntyy jatkuvasti ja mielenterveyden häiriöt ovatkin tällä hetkellä nuorten merkittävin terveysongelma. Nuoruusikäisistä jopa 20 % oireilee pääosin masennus- ja ahdistusoirein.   


Pohjois-Savon alueen oppilas- ja opiskelijahuollon sekä terveydenhuollon työntekijöiden työtä ja nuorille tarjottavaa apua helpottaakseen alueellamme otetaan tällä hetkellä käyttöön nuorten mielialaoireisiin apua sekä tukea tuova IPC-menetelmä eli interpersonal counselling. Henkilöstö saa menetelmän käyttöön nyt koulutusta ja sitä voivat hyödyntää 13-18-vuotiaiden nuorten keskuudessa esimerkiksi terveydenhoitajat, kuraattorit, koulupsykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat.    


 Koulutuksia järjestetään Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella ja jokaisessa ryhmässä koulutetaan alueelta 40 koulu-, oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollossa työskentelevää työntekijää. Kokonaisuudessaan Pohjois-Savon alueella on jo nyt koulutettu 80 työntekijää. Viime syksynä KYS:n erityisvastuualueella koulutettiin noin 150 työntekijää ja kevään 2021 aikana koulutetaan yli 100 osaajaa lisää. Koulutukset toteutetaan kaikissa kunnissa tasavertaisesti, jotta jatkossa jokaisesta kunnasta löytyy osaajia ja nuoret saavat oikea-aikaista apua asuinpaikkakunnastaan riippumatta.    
 

Tutkimusnäyttöön perustuva ja vaikuttava menetelmä   

IPC-menetelmä perustuu tutkimusnäyttöön ja on todettu vaikuttavasti toimivaksi nuorten auttamisessa. Menetelmää käytetään, masennusoireitten ja lievän, joissain tilanteissa myös keskivaikean masennuksen varhaiseen tukeen ja hoitoon. 

Varhaisessa tuessa ja hoidossa keskitytään nuoren oireilun kannalta olennaiseen ongelman aiheuttajaan tai ylläpitäjään, jonka nuoret ovat kokeneet hyvänä. Työskentelyn aikana voidaan syvemmin keskittyä yhteen asiaan tai korjattavaan ongelmaan ja harjoitella ihmissuhdetaitoja sekä kuulluksi tulemista lähi-ihmissuhteissaan.   

 
”Koulutuksesta hyötyvät aidosti niin työntekijät kuin itse nuoret, kun työntekijät saavat vaikuttavan menetelmän ”työkalupakkiinsa” ja nuorten ei tarvitse odottaa hoitoon pääsyä erityistason palveluihin, vaan saavat oikea-aikaisen avun kouluympäristössä”, kertovat projektikoordinaattorit Saara Udd ja Suvi Vasiljev KYS:n nuorten mielenterveyden osaamiskeskuksesta.   


”Pitkän tähtäimen tavoitteena menetelmien kouluttamisella ja käyttöönotolla pyritään siihen, että palvelujärjestelmää yhtenäistetään ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä lisätään ja pyritään auttamaan oireilevia nuoria varhain sekä lähellä. Tämän avulla pyritään myös siihen, että lievimmin oireilevat nuoret saavat oikea-aikaista varhaista tukea ja hoitoa perustasolla ja erikoissairaanhoidossa vapautuu aikaa sekä osaamista jatkossa vain vaikeimpien häiriöiden hoitoon, joka on myös hoidon porrastuksen mukaista”, täydentää ylilääkäri Tarja Koskinen KYS:ltä.   
IPC-menetelmän koulutukset on osa Pohjois-Savon POSOTE20-hanketta, jossa palveluiden ennaltaehkäisyn kehittäminen on yksi hankkeen tavoitteista. POSOTE20-hanke koordinoi alueemme sote-kehittämishankkeita sekä sote-uudistuksen alueellista valmistelua.      

Lisätietoja antavat,
 
Projektipäällikkö, ylilääkäri Tarja Koskinen, KYS, tarja.koskinen@kuh.fi, 
Projektikoordinaattori Saara Udd, KYS Nuorten mielenterveyden osaamiskeskus, saara.udd@kuh.fi 
Projektikoordinaattori Suvi Vasiljev, KYS Nuorten mielenterveyden osaamiskeskus, suvi.vasiljev@kuh.fi  

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!