Nepsy-tiimi neuropsykiatrisesti oirelevien ja diagnoosin saaneiden tukena
-

Julkaistu

Nepsy-tiimi neuropsykiatrisesti oirelevien ja diagnoosin saaneiden tukena

Olemme tehneet kevään aikana töitä moniammatillisesti Leppävirran, Varkauden ja Joroisten kuntien työntekijöiden kanssa. Tapaamisilla eri yksiköiden ja eri alojen työntekijöiden kanssa keskustelimme siitä, millaista tukea neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelvät kaipaavat. Esiin nousee vahvasti moniammatillisen yhteistyön tärkeys. Haasteena ovat repaleiset palvelupolut ja epäselvä vastuunjako nepsy-tarpeita omaavien lasten, nuorten ja perheiden kohdalla. Huolta kannetaan siitä, riittävätkö nykyiset valmiudet tukea nepsy-tarpeissa, kun nuo tarpeet ovat kasvussa.

Kuva: Kuvituskuva, Unsplash, Annie Spratt

Sanna Tchaplinski ja Pauliina Rissanen kirjoittivat aikaisemmin Nepsy-tiimimallin kehittämisen suunnitelmista. He nostivat esiin neuropsykiatrisesti oireilevien palvelujen oikea-aikaisuuden merkityksen sekä vanhempien tuen tärkeyden. Tuolloin nepsykoordinaattoreiden valintaprosessi oli vielä kesken. Nyt tiimin toiminta on käynnissä. Nepsykoordinaattorit aloittivat palvelujen pilotoinnin suunnittelun ja valmistelun maaliskuussa 2022. ja itse palvelujen pilotointi käynnistyi hyvinvointialueellamme elokuussa 2022. Pilotointikuntina ovat Leppävirta, Varkaus ja Joroinen.

Hyvinvointialueemme nepsy-kartoitus kertoo lähtötilanteen

Toteutimme yhdessä projektipäällikkö Sanna Kukkosen ja kehittäjä- sosiaalityöntekijä Sanna Tchaplinskin kanssa nepsy-kartoituksen koko hyvinvointialueemme laajuisesti. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää työntekijöiden ja esihenkilöiden tuen tarpeita neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia, nuoria ja perheitä ajatellen.

Kartoituksessa nousivat esiin samat haasteet kuin mitä pilotointikuntien työntekijät nostivat esiin esimerkiksi seuraavia seikkoja omaa työtä hankaloittavina tekijöinä:

  • Hoitoon ohjaus ja pääsy
  • Palvelujen pirstaleisuus
  • Palvelujen haastava saatavuus
  • Tiedon puute
  • Menetelmäosaamisen haasteet
  • Vanhempien tukemisen haasteet

Esille nousivat myös asiakkaiden kokemukset tutkimuksiin pääsyn vaikeudesta sekä tukitoimien puuttumisesta.

Myös järjestöt mukana kehittämistyössä

Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten ja muun kolmannen sektorin kuten seurakuntien kanssa nähdään NEPSY-tiimissä erityisen tärkeänä. Järjestöjen tarjoama tuki nähdään peruspalveluja täydentävänä tukena. Järjestöillä on mm. vertaistuen suhteen suuri merkitys palveluverkostossa. 
Yhteistyössä on huomioitu myös seurakunnat. Esimerkkejä yhteistyötahoista ovat muun muassa Pelastakaa lapset ry, TATU ry, Lapsen kengissä ry ja Nuorten palvelut ry. NEPSY-tiimin toiminnan suunnittelussa on ollut mukana  ADHD-liiton paikallisyhdistys Eijsveikeet ry, Tampereen kaupungin Nepsy-tukitiimi sekä Tsau ry, joka toimii Pirkanmaan alueella, mutta on myös valtakunnallinen vaikuttaja erityisesti autismikirjon häiriöön liittyvissä asioissa. 

Asiakasnäkökulma kehittämistyön keskiössä

NEPSY-tiimille kehittämistyön taustalla tärkeimpänä nähdään asiakasnäkökulma ja se, että toiminta tukisi mahdollisimman hyvin lasten, nuorten ja heidän läheisten hyvinvointia arjessa. Palvelujen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota oikea-aikaiseen, varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen on koettu tärkeänä kartoituksen, verkostoyhteistyön sekä asiakkaiden kokemusten perusteella. NEPSY-tiimi on lähtenyt kehittämään palveluja näitä kokemuksia, keskusteluja ja kommentteja hyödyntäen. 

Kehittämistyön taustalla toimii myös asiakasraati, joka on aloittanut kesäkuussa 2022. Asiakasraadin tarkoitus on kuulla kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä, kokemuksia ja haaveita siitä, millaista tukea, ohjausta ja kuntoutusta neuropsykiatrisesti oireilevat ja diagnoosin saaneet lapset, nuoret ja heidän läheiset tarvitsevat. Koemme, että kokemusasiantuntijuus on tärkeä vahvuus kehittämistyössä ja olemme saaneet kunnian hyödyntää tätä voimavaraa läpi kehittämistyön tiimin alusta alkaen.

Neuropsykiatriset haasteet ja häiriöt eivät ole este hyvälle arjelle tai elämälle. Nämä lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat tukea ja ymmärrystä. Toivomme, että tiimin toiminta avaa silmiä sille, kuinka erityislaatuisia nepsyt ovat. Heillä on paljon annettavaa meille.

Konsultointia ja vertaistukea lähelle asukkaita ja työntekijöitä

NEPSY-tiimin palveluja käynnistellään elokuusta alkaen portaittain. Asiakkaiden ja verkoston palautetta kerätään kehittämistyön tueksi, jotta voimme jatkaa tiimin kehittämistä entistä toimivampaan ja asiakaslähtöisempään toimintaan. Tavoitteena on, että voimme tukea perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman moni lapsi, nuori ja heidän läheinen kokisi arjen iloja - ei vain haasteita ja murheita. 

Matalan kynnyksen palveluna on pilotointikunnissa otettu käyttöön tukipuhelin elokuussa 2022. Tukipuhelimeen voi ottaa yhteyttä heti kun huoli herää. Se antaa mahdollisuuden keskustella huolenaiheista niin läheisille, nuorille kuin myös työntekijöillekin. NEPSY-tiimi tarjoaa konsultointia myös jalkautumalla perheiden luonnolliseen ympäristöön sekä työntekijöiden tueksi työyksiköihin. 

Vertaistuen näkökulma on huomioitu suunnittelemalla läheisten vertaistukiryhmätoimintaa sekä nuorten ryhmätoimintaa. NEPSY-infoja tarjotaan työyksiköihin lisäämään tietoutta ja keinoja työskennellä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten sekä perheiden kanssa. Nepsy-tietoutta tarjotaan infojen muodossa myös perheille. Näiden lisäksi nepsykoordinaattorit lähtevät kokeilemaan ADHD-liiton Suomeen tuomaa vanhempien tukea ADHD Strategia-kurssien muodossa Leppävirralla syyskuussa 2022 sekä Varkaudessa myöhemmin syksyllä. 

On aika näkökulman vaihtamiselle

Neuropsykiatriset haasteet ja häiriöt eivät ole este hyvälle arjelle tai elämälle. Nämä lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat tukea ja ymmärrystä. Toivomme, että tiimin toiminta avaa silmiä sille, kuinka erityislaatuisia nepsyt ovat. Heillä on paljon annettavaa meille. He näkevät maailman hiukan eri tavoin. He näkevät paljon sellaisia meille muille pieniä asioita, jotka tekevät maailmasta erityislaatuisen. Entä, jos muuttaisimme asenteemme niin, että me voimme oppia näiltä erityislaatuisilta ihmisiltä. Heillä on paljon annettavaa meille ja tälle yhteiskunnalle. Meidän tehtävänä on pitää huolta näistä lapsista ja -nuorista sekä auttaa heidän perheitä omassa roolissaan vanhempana. 

 

Nepsy-kartoituksen tulosten esittely keskiviikkona 28.9. klo 13-14.30

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä

 


Satu Remes
Nepsykoordinaattori
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Kati Valén
Nepsykoordinaattori
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!