Näillä toimenpiteillä Ylä-Savossa tuodaan asiakasta takaisin keskiöön - Vastaantottoiminnassa kokeillaan rohkeasti uusia toimintatapoja
-

Julkaistu

Näillä toimenpiteillä Ylä-Savossa tuodaan asiakasta takaisin keskiöön - Vastaantottoiminnassa kokeillaan rohkeasti uusia toimintatapoja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on lähdetty toteuttamaan rohkeasti niitä toiminnan muutoksia, joissa palveluntuotantoa on kehitetty aiempaa asiakaslähtöisempään suuntaan. Julkisen terveydenhuollon keskeisenä ongelmina ovat palvelujen saatavuus ja niihin pääseminen. 

Ylä-Savossa on otettu käyttöön uudentyyppisiä vastaanottomalleja, kuten ensikäynti ajanvarauksetta (Enska vastaanotto), hoitaja-lääkäri yhteisvastaanotot (Vastaanottamo-toiminta), lääkärien iltavastaanottotoiminta sekä Chat-palvelu netissä. Asioinnin helpottamiseksi on käytössä  sähköinen ajanvaraus Vastaanottomo –ja  iltavastaanottotoiminnassa. Lääkäreiden palkkausjärjestelmää on uudistettu osin kannustinperusteiseksi. Asiakaspalaute iltavastaanotoista on ollut erittäin positiivista mm. työssäkäyviltä asiakkailta.

Muutosten myötä on kyetty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Ilman ajanvarausta olevassa asioinnissa keskimääräinen jonotusaika on lyhentynyt kahden vuoden aikana 70 minuutista 50 minuuttiin. Huomioitavaa on se, että Enska-vastaanotoilla on vuosittain noin 16 500 asiointikäyntiä. Tällä hetkellä kiireettömän vastaanottoajan saa 2-4 vrk:n sisällä. Vastaava luku tammikuussa 2018 oli pahimmillaan 35 vrk.

Valinnanvapauskokeilun mukanaan tuoma kilpailutilanne on tuonut esille omassa toiminnassamme lukuisia kehittämiskohteita. Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen ovat edellytys pärjätä kilpailussa.  Kehitystyö Ylä-Savossa jatkuu edelleen positiivisten asiakaspalautteiden rohkaisemana.


Lisätietoja:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

  • Terveysjohtaja Eija Jestola p. 0407121040, eija.jestola(at)ylasavonsote.fi
  • Johtava lääkäri Anssi Uutela p. 0406792790, anssi.uutela(at)ylasavonsote.fi
  • Avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi p. 040 1833507, sirpa.marjoniemi(at)ylasavonsote.fi

Sitra

  • Senior Advisor Harri Männistö p. 0400 440347, harri.mannisto(at)sitra.fi
  • Asiantuntija Johanna Perälä p. 040 5533159, johanna.perala(at)sitra.fi

 

Taustaksi:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on kehittänyt toimintaansa Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella vuodesta 2010 saakka. Toiminnan kehittäminen aloitettiin jo ennen nykyisen SOTE -lainsäädännön suunnitelmien julkituloa. Kehittämistoiminnan peruslähtökohtana on ollut luoda asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, joissa perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon perinteiset rajapinnat on pyritty poistamaan joustavan palveluntuotannon mahdollistamiseksi.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on osallistunut valtakunnalliseen valinnanvapauskokeiluun yhtenä viidestä kokeilualueesta Suomessa. Alueellamme on syntynyt palveluntuotannon kilpailua kaikilla toimialueilla. Asiakkaat ovat saaneet valita palveluntuottajan vapaasti ja siten toimintaa on kirittänyt yksityisten palveluntuottajien toiminta. Kokeilualueilla suurin yksittäinen syy palveluntuottajan vaihtamiseen on ollut palveluiden saatavuus. Erityisesti lääkärinaikojen saatavuus on vaihtaneiden keskuudessa ollut peruste palveluntuottajan vaihtamiselle.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä osallistui vuoden 2018 aikana Sitran järjestämään SOTEUTTAMO-Terveyskeskus-koulu pilotti-hankkeeseen ensimmäisenä Suomessa. Hankkeen tavoitteena on julkisen terveydenhuollon kilpailukyvyn kehittäminen, henkilökunnan muutosvalmiuden ja tilannetietoisuuden parantaminen. Hankkeen aikana kuntayhtymän henkilökunta selvitti ja kehitti toiminnan nykytilaa ja suunnitteli korjaavia toimia.

SOTEUTTAMO-Terveyskeskus-koulu pilotti-hankkeessa tunnistettiin palvelumuotoilun oppeja ja työkaluja hyödyntäen julkisen terveydenhuollon yleisiä toimintaan liittyviä kehittämiskohteita. Kilpailluilla markkinoilla pärjääminen edellyttää julkisen terveydenhuollon palveluprosessien kokonaisvaltaista tarkastelua ja uudelleen arviointia. Toiminnan muutosten painopiste on ollut asiakkaan tarpeiden huomioiminen palvelun suunnittelun lähtökohtana.


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!