Monialaista ja saumatonta yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi
-

Julkaistu

Monialaista ja saumatonta yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen puitteissa kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen monialaisuutta ja saumatonta yhteistyötä. Näin luodaan parempia palveluja kaiken ikäisille Pohjois-Savon asukkaille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden kehittäminen on yksi maakunnallisista painopisteistä Pohjois-Savossa. Jotta hoitotakuu toteutuu kaikkien palveluiden kohdalla, on kehitettävä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat saavat oikean hoidon ja tuen nopeammin. Nykyisessä järjestelmässä useampaa palvelua tarvitseva asiakas joutuu itse hoitamaan monet yhteydenotot ja toisinaan palvelut toimivat toisistaan erillään ja jopa päällekkäin.  
 
Pohjois-Savossa tähän haasteeseen pyritään vastaamaan kehittämällä palveluja yhteen sovittavia toimintamalleja ja monialaista yhteistyötä kaikissa ikäryhmissä. Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon POSOTE20-hankkeessa tästä kehitystyöstä vastaa Kuopion kaupunki.   

Varhaista tukea yhdellä yhteydenotolla  

”Monialainen yhteistyö tähtää siihen, että eri alojen ammattilaiset ovat asiakkaan käytettävissä ja työskentelevät yhdessä asiakkaan parhaaksi. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat yhdenvertaisesti tarpeitaan vastaavaa tukea ja apua yhdellä yhteydenotolla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi, jos lääkäri yhdessä asiakkaan kanssa tunnistaa sosiaalisen tuen tarpeen, voi asiakas edetä sujuvasti sosiaalialan ammattilaisen luokse” sanoo Hanna-Mari Tanninen, yhteentoimivuus ja monialaisuus- työpaketin vastuullinen johtaja.   
 
Kunnat hyötyvät, kun resursseja käytetään siellä, missä niitä eniten tarvitaan ja missä niistä on eniten hyötyä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtenäiset toimintatavat tekevät työstä sujuvampaa koko Pohjois-Savon alueella. Myös palvelujen laatu ja vaikuttavuus paranevat.   

Kaikenikäiset hyötyvät monialaisesta yhteistyöstä

”Monialainen yhteistyö luo parempia ja sujuvampia palveluja kaikenikäisille. Kuopiossa olemme jo ottaneet käyttöön monitoimijaisen yhteistyömallin perhekeskusverkostossa. Tavoitteena on, että malli otetaan käyttöön myös koko Pohjois-Savon alueella” sanoo Tanninen.   
 
Tavoitteena työikäisten palvelujen kehittämisessä on tunnistaa monialaisen tuen tarpeessa olevat ja tarjota tukea kohdennetusti. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia yhdistävää tiimimallia tullaan pilotoimaan työikäisten osalta Kuopiossa.    

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekeskus -projektissa kehitetään toimintamallia, joka yhdistää maakuntatasoisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, kuten sosiaalipäivystyksen, ensihoidon ja turvapalveluiden ammattilaisia asiakkaan avuksi erilaisissa akuuteissa tilanteissa.  
 
Kuopiossa kehitetään myös muistihäiriöpotilaan palvelupolkuja asiakasnäkökulmasta. Tavoitteena on nivoa sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi kansalaisjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden palvelut osaksi palvelupolkua.  
 
Tulevaisuuden sote-keskus  -hankkeessa kehitetään alueemme peruspalveluita osana laajempaa POSOTE20-hanketta. Tavoite on, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdellä vastaanotolla. Yksi ohjelman viidestä päätavoitteista vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta.  
  
Lisätietoja: 
Hanna-Mari Tanninen 
Yhteentoimivuus ja monialaisuus -työpaketin vastuullinen johtaja 
hanna-mari.tanninen(at)kuopio.fi 
p. 044 718 6513 
 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!