Monialaisen tiimityön mallin kehitys Varkaudessa lupaa entistä asiakaslähtöisempiä sosiaali- ja terveysalan palveluja
-

Julkaistu

Monialaisen tiimityön mallin kehitys Varkaudessa lupaa entistä asiakaslähtöisempiä sosiaali- ja terveysalan palveluja

Varkaus aloittaa monialaisen tiimintyön mallin kehittämisen tavoitteenaan joustavat, asiakkaan tarpeet huomioivat palveluketjut ja tehokas sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö. Mallin kehitystyö on osa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa, jossa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita.

Yhteistyö, asiakkaan tarpeet ja vaikuttavuus ovat sosiaali- ja terveystyön keskiössä Varkaudessa, kun monialaisen tiimityön mallin kehittäminen käynnistyy toukokuussa. 

Laadukkaita palvelukokonaisuuksia, kehitetty asiakkaan tarpeita ajatellen 

Monialaisella työskentelyllä tavoitellaan asiakaslähtöisiä sekä yhteen toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupolkuja. Asiakkaan palveluketju on entistä sujuvampi ja koordinoidumpi ja se perustuu monialaisesti laadittuun, yhteiseen ja tavoitteelliseen suunnitelmaan. Monialainen työskentely vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden päällekkäistä työtä ja tehostaa toimintaa. Tiimityön mallin myötä palveluissa korostuvat asiakkaiden tarpeet. 

”Asiakaslähtöisellä tiimityön mallilla voidaan lisätä palvelun vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja myös työntekijöiden tyytyväisyyttä. Asiakkaan palvelukokonaisuudet ovat tulevaisuuden sote-keskuksessa laadukkaasti sekä tehokkaasti rakennettuja” kertoo Varkauden Kaupungin palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen. 

Uusia toimintamalleja käyttöön jo tulevan kesän aikana

”Maaliskuussa 2021 Varkauden sote-henkilöstö siirtyi yhteisiin tiloihin Hyvinvointikeskus Aaltoon. Tämä antaa erinomaisen mahdollisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistämiselle” kertoo Varkauden Kaupungin palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen. 
 
Varkaudessa uudenlaista tiimityön mallia on jo kokeiltu vastaanottotoiminnassa, jossa paljon palvelua saaville asiakkaille määritellään oma tiimi. Palaute ensimmäisistä kokeiluista on ollut sekä asiakkaiden, että ammattilaista osalta rohkaisevaa.  
  
Monialaisen tiimityön mallia kehitetään ja pilotoidaan kesän 2021 aikana. Kuntalaiset pääsevät myös vastaamaan kyselyyn monialaisen tiimityön mallin kehittämisestä keväällä 2021. ”Haluamme kehittää tiimityön mallin, jossa asiakkaan ääni on vahvasti kuuluvilla” sanoo Reetta Kettunen. 
  
POSOTE20-hankkeen puitteissa toimivassa Tulevaisuuden sote-keskus  -ohjelmassa kehitetään alueemme peruspalveluita. Tavoite on, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Yksi ohjelman viidestä päätavoitteista on varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus. 

Pitkän tähtäimen tavoite on, että sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus paranee vahvistamalla tutkimus-, arviointi- ja kehitystoimintaa. Myös asukkaiden osallisuus palvelujen kehittämisessä paranee, kun palvelujen asiakaslähtöisyyttä lisätään. POSOTE20-hankkeessa Varkaus vastaa laatu ja vaikuttavuus-työpaketista.

Lisätietoja antaa vt. palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen, Varkauden kaupunki reetta.kettunen@varkaus.fi 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!