Miten sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat pohjoissavolaisten hyvinvointia ja ammattilaisen työtä?
-

Julkaistu

Miten sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat pohjoissavolaisten hyvinvointia ja ammattilaisen työtä?

Suuri osa meistä pystyy hoitamaan asioitaan sähköisiä palveluita hyödyntämällä.  Meillä on siis vaihtoehtoisia tapoja hoitaa omaan elämään liittyviä merkittäviä asioita. Voisiko tätä samaa ajatusta toteuttaa myös tulevaisuuden sote-keskustoiminnassa?

Digitalisaatio, sähköiset sote-palvelu ja etäpalvelut ovat olleet esillä viimeisten vuosikymmenien aikana julkisten palveluiden kehittämisen keskiössä. 

Olemme oppineet hoitamaan monia asioita netissä: vaikkapa tilaamaan tavaroita, maksamaan teatteriliput tai hoitamaan pankkiasioita nettipankkia hyödyntäen. Mutta jos tarve vaatii, voimme mennä halutessamme käymään pankissa varaamalla ajan tai hoitamaan asiat pankkivirkailijan luona.

Sähköisten sote-palveluiden tavoitteena on lisätä kansalaisten osallisuutta ja aktiivista osallistumista omaa hyvinvointia koskevissa asioissa.

Kun palveluja on mahdollista toteuttaa sähköisillä yhteydenpitovälineillä, mahdollistaisi se vapauttamaan vastaavasti aikaa ja palveluita niille kansalaisille, joiden tukeen tarvitaan käynti sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilön luona.

Olemme käynnistäneet Tulevaisuuden sotekeskuksen kehittämistyössä viime vuonna hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa sähköiseen asiointiin alusta. Asiointialusta tulee tarjoamaan pohjoissavolaisille hyvinvointia tukevia erilaisia sähköisiä palveluita. Näin luomme toimintaa tukevan sähköisen asioinnin palvelukokonaisuuden. Työnimenä palvelukokonaisuudella on ”OmaSavo-palvelu”. OmaSavon kautta kansalainen voi löytää itselleen sopivan palvelun ja olla yhteydessä ammattilaiseen sekä tarkastella omia ajanvaraustietojaan.  

Palvelutarjontamme laajenee ja monipuolistuu sähköisten toteutuskanavien kautta

Tästä esimerkkinä toimivat sepelvaltimotaudin ja diabeteksen digihoitopolut, joilla tavoitellaan kokonaisvaltaisemman ja vaikuttavamman hoitokokonaisuuden luomista niin ammattilaisen kuin asiakkaankin näkökulmista.

Tutkimus, hoito tai hoiva, sosiaalityö ja kuntoutuminen tapahtuu kansalaisen ja ammattilaisen välisessä yhteistyössä. Yhteistyötä tehdään suurelta osin tällä hetkellä erilaisten käyntien muodossa.  Osa käynneistä ei edellytä kansalaisen fyysistä tutkimista. Silloin vastaanotto tai tapaaminen on mahdollista toteuttaa erityyppisiä etäyhteystapoja hyödyntämällä. Etäyhteys voi olla etävastaanotto puhelimitse tai videoitse, viestien tai muulla sovitulla tavalla.

Sähköinen asiointi ja digihoitopolut -hankkeessa laajennetaan jo käytössä olevia toimintamalleja ja kehitetään uusia, pohjoissavolaisten kansalaisten sekä ammattilaisten käyttöön sopivia ja heidän hyvinvointiaan tukevia sähköisiä asiointipalveluita. Työn tueksi ollaan perustamassa eAsioinnin asiakasraatia. Pohjois-Savon alueen kuntien sote-ammattilaisten kanssa viemme asiaa yhdessä eteenpäin.

Rekry auki: Alueen kuntiin ja kuntayhtymiin haetaan nyt kehittäjätyöntekijöitä!

Sinullakin on mahdollisuus päästä mukaan aktiiviseen kehittämistyöhömme, sillä haemme nyt joukkoomme uusia ammattilaisia kehittämään tulevaisuuden palveluita. Oheisesta linkistä pääset tekemään hakemuksen tehtäviin.

Hae sähköisen asioinnin kehittäjäksi »


Lisätietoja:

Pasi Kuosmanen
Projektipäällikkö
Sähköinen asiointi ja digihoitopolut
pasi.kuosmanen@kuh.fi

 

 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!