"Mitä siellä hankkeessa tehdään?" - Hankkeemme ensimmäisen vaiheen opit ja aikaansaannokset luettavissa nyt yksien kansien välissä
-

Julkaistu

"Mitä siellä hankkeessa tehdään?" - Hankkeemme ensimmäisen vaiheen opit ja aikaansaannokset luettavissa nyt yksien kansien välissä

Hankkeemme ensimmäisessä vaiheessa (2020–2022) kehittämiskokonaisuudet rakentuivat kansallisten hyötytavoitteiden suuntaisesti neljään työpakettiin: Saatavuus, Ennaltaehkäisy, Laatu ja Vaikuttavuus sekä Monialaisuus ja Yhteentoimivuus.

Keskityimme menetelmien, toimintamallien ja digitaalisten ratkaisujen, tilannekuvien ja kartoitusten tuottamiseen sekä mallintamiseen. Teimme työtä yhteiskehittämällä ja palvelumuotoilun keinoin, yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Toimintamallien pohjalta käynnistimme paikallisia pilotteja ja vahvistimme henkilöstön osaamista menetelmien haltuun otossa. Kehittäjät verkostoituivat hyvinvointialuetasoisesti yhteisen ymmärryksen ja näkymän aikaansaamiseksi.

Kaikki ensimmäisen vaiheen työ pohjusti hankkeen toista vaihetta (2022–2023), jossa edelleen syvensimme ymmärrystä hyvinvointialueen palvelujen nykytilasta ja laajensimme tuotettujen mallien käyttöönottoa ja pilottien toteuttamista koko hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä pilotit ovat täydessä vauhdissa. Ymmärrystä asiakas- ja työntekijäkokemuksista sekä toimivista käytännöistä ja niiden hyödyistä alkaa kertyä. Systemaattisen kehittämisen jatkumo toteutuu, kun Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kehittämistyön tuotokset ja opit siirtyvät ja jalostuvat edelleen Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankkeessa. Kaikesta tästä saamme kiittää valtavan työpanoksen, osaamisensa ja asiantuntemuksensa antaneita kehittämistyön ammattilaisia, joiden kanssa tätä matkaa on ollut ilo yhdessä kulkea ja oppia.

Lataa I-vaiheen loppuraportti (PDF)

Kaikki hankkeessa tuotetut toimintamallit löydät Innokylästä.

Työpakettikohtaiset laajat raportit löydät täältä.


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!