Lasten, nuorten ja perheiden Osaamis- ja tukikeskushanke (OT) – missä mennään Itä- ja Keski-Suomessa
-

Julkaistu

Lasten, nuorten ja perheiden Osaamis- ja tukikeskushanke (OT) – missä mennään Itä- ja Keski-Suomessa

Uudenlaista yhteistoimintaa

Lapset, nuoret ja perheet saavat apua siellä missä he asioivat;  OT-tuki tuodaan ammattilaisten tueksi konsultointien, koulutusten ja yhteistoiminnan keinoin.

 • OT-keskukset varmistavat osaamisen yhtenäisyyden Suomessa.
 • OT-keskukset erikoistuvat valtakunnallisesti viidellä alueella.
 • Tiivis yhteistyö sivistystoimen (VIP-verkoston) ja järjestöjen kanssa.

 Vuoden 2021 aikana toimintaa pilotoidaan Itä- ja Keski-Suomen, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Suomen alueella.

 

Itä- ja Keski-Suomen alueen Lasten, nuorten ja perheiden Osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke v. 2021

 

OT-keskuksen monialaista kehittämistä jatketaan vuonna -21 osana POSOTE20-rakenneuudistusta

Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueen (YTA) laajuisena Lape-kauden työn pohjalta.

Hanke tähtää OT-palvelukonseptin määrittelyyn ja pilotointiin. Pilotointia koordinoi KYSin Lasten ja nuorten

osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) kanssa.

Hankkeessa ovat mukana Itä- ja Keski-Suomen maakuntien sote-organisaatiot, sosiaalialan osaamiskeskukset ja

VIP-verkosto.

 

Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) on uusi integratiivinen palvelurakenne:

 • lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamiseen, kuten harvinaiset tai monialaista erityisosaamista edellyttävät tilanteet
 • vaativimman erityisosaamisen yhdistämiseen monialaisesti
 • palveluiden koordinointiin
 • toiminnassa tarpeelliseen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoimintaan

Tavoitteena Itä- ja Keski-Suomen osahankkeessa on luoda ja kehittää sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden-asiantuntijaverkostomallia

ammattilaisten tueksi yli maakuntarajojen. Tärkeässä roolissa ovat myös erityisosaamista

tarjoavat järjestöt ja viranomaistahot, kuten poliisit ja syyttäjät Barnahus-yhteistyössä.

 

Missä mennään:

 • yhteistyö on aloitettu ja menossa maakuntien, muiden hankkeiden, kuten lastensuojelun uudistaminen monialaisesti eli LUMO ja  Barnahus (kts. THL-sivut ) sekä muiden pilotointialueiden kanssa.
 • asiantuntijaverkostoa ja –osaamista kartoitetaan yhteistyössä mm. TerveyskyläPROn kanssa
 • tämän hetkisten OT-konsultaatiomahdollisuuksien kuvaaminen on menossa
 • pilotointikohde/-kohteet määritellään ja konkreettinen pilotointisuunnitelma tehdään mahdollisimman pian
 • OT-keskuswebinaarissa 18.3.2021 kuultiin tämän hetken tilanne alueellisesti sekä valtakunnallisesti ja esiteltiin YTA-alueen näkemyksiä OT-hankkeesta, osaamisesta ja pilotointikohteista (alkukartoituskysely 10.2.–­2.3.21).
 • kattavissa vastauksissa toivottiin asiakaslähtöistä ja käytännön tarpeista lähtevää kehittämistä, aitoa monialaista yhdessä tekemistä, vahvempaa yhteistä osaamista ja yhdessä sovittuja konsultaatiokäytäntöjä.
 • toiveena oli parempi tieto olemassa olevasta asiantuntemuksesta ja asiantuntijoiden helppo löydettävyys.
 • näyttöön perustuva osaaminen, sen ylläpitäminen ja jakaminen/jalkauttaminen nähtiin tärkeänä sekä tutkijoiden osallistuminen kehittämiseen.  

​​​​​​Yhteenveto alkukartoituksesta:

 • vaativimpiin, kompleksisiin ja monialaisiin asiakastilanteisiin (pieni joukko asiakkaita) kohdistuva OT-työ on selkeämpää, kun perus- ja erityistason SI-SO-TE-palvelut ja rakenteet toimivat
 • OT-rakenne turvaa vaativimman erityisosaamisen
 • verkostomainen toiminta koko YTA-alueelle sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
 • toimintaa koordinoidaan konsultaation, tutkimuksen ja koulutuksen osalta
 • asiantuntijoiden ja verkostojen aktivoiminen yhdessä tekemiseen
 • digitalisaation hyödyntäminen, esimerkiksi etäyhteydet
 • pilotointikohteina nähtiin OT-asiantuntijakonsultaatioiden kehittäminen, hybridiyksiköt ja -osaaminen, kompleksiset, monialaiset asiakastilanteet ja perheen auttaminen, vaativat huoltajuusriidat (vainoaminen, vieraannuttaminen) ja lähisuhdeväkivalta
 • yhtenäiset näyttöön perustuvat ja konkreettiset toimintamallit koko YTA-alueelle: esim. IPC, Barnahus, LASTA, MDFT (monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely), systeeminen lastensuojelu, Lapset puheeksi, Cool Kids

Oikea tuki oikeaan aikaan

Oikea tuki oikeaan aikaan lapsille, nuorille ja perheille vähentää turhaa kärsimystä; ehkäisee kroonisia sairauksia, pitkäaikaisia, kodin ulkopuolisia sijoituksia sekä elinaikaista ja ylisukupolvista syrjäytymistä; parantaa elämänlaatua; on kaikille edullista.

Työntekijän saama tuki lisää jaksamista ja osaamista.

Tähän mennessä hanke on saanut paljon yhteistyökumppaneita ja kerättyä laajan asiantuntijaverkoston kehitystyötä varten. Tässä kuussa pidettiin OT-keskus-webinaari 18.3.21,  jossa käytiin läpi mm. hankkeen alkukartoituskyselyn tuloksia. Seuraava webinaari on 27.5.21,  klo 1315. Jos mielenkiintosi heräsi, seuraa viestintää  ja POSOTEn sivuja, jonne laitetaan aikanaan ilmoittautumislinkki. Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja antavat:

Ilona Luoma, Professori, ylilääkäri, KYS Lasten ja nuorten osaamiskeskus, ilona.luoma@kuh.fi, puh. 044 717 2425

Tarja Saharinen, Projektikoordinaattori, TtT, OT-hanke, tarja.Saharinen@kuh.fi, puh. 044 717 8571

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!