Kokemusasiantuntijat sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjinä
-

Julkaistu

Kokemusasiantuntijat sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjinä

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen aikana kokemusasiantuntijoiden osaamista on hyödynnetty sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnassa ja palveluiden kehittämisessä esimerkiksi ikä- ja sote-keskuksen kehittämistyössä. Kokemusasiantuntijat ovat osallistuneet erilaisiin työryhmiin, työpajoihin, koulutuksiin, palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen, hoito- ja palveluketjujen kehittämistyöhön, kehittämistyön arviointiin sekä työparina ammattilaiselle ryhmätilanteissa tai asiakkaan tukena yksilökohtaamisissa.

Kuva: Kokemusasiantuntija Johanna Räsänen pitämässä juttupenkkiä Lapinlahdella syksyllä 2022

Kokemusasiantuntijalla on oma kokemus sairaudesta tai vammasta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä. Omien kokemustensa kautta kokemusasiantuntija voi täydentää sosiaali- ja terveyspalveluita ja tuoda esiin asiakkaan ääntä.  Kokemusasiantuntija on käynyt kokemusasiantuntijavalmennuksen. Tämän jälkeen hän voi toimia kokemusasiantuntijana muun muassa sote-palveluissa. Kokemusasiantuntijan tapaaminen on aina asiakkaalle vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan suostumukseen.

Kokemusasiantuntijat näkevät palvelut asiakkaan silmin

Kokemusasiantuntijoiden osaamista on hyödynnetty kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluiden kehittämisessä. Työskentelyn tavoitteena on parantaa kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asiakaskokemusta sekä ammattilaisten osaamista ja hyvinvointia keskittämällä kotihoidon mielenterveys- ja päihdeasiakkuuksia uudelle tiimille. Projekti on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ikäkeskuksen kotiin annettavien palveluiden kokonaisuutta.

Palvelua haluttiin lähteä kehittämään asiakaslähtöisesti ja kotihoidon mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä henkilökunnan haastattelujen lisäksi projektiryhmään kuuluu kaksi koulutettua kokemusasiantuntijaa. Kokemusasiantuntijat ovat tuoneet työskentelyyn omakohtaista kokemusta ja laaja-alaista näkemystä mielenterveys- ja päihdehaasteista, niistä toipumisessa sekä kotiin annettavien palveluiden tärkeydestä. Kokemusasiantuntijoiden mukanaolo on lisännyt ymmärrystä mielenterveys- ja päihdehäiriöistä, asiakkaiden yksilöllisyyden huomioimisesta sekä eri toimijoiden hyödyntämisestä kuntoutuksessa. Uskomme vahvasti, että yhteistyössä olemme saaneet lisättyä asiakasymmärrystä sekä kehitettyä uutta kotihoidon tiimimallia asiakkaiden näkökulmaa unohtamatta.  

Tiimimallia lähdetään kokeilemaan alkuvuodesta 2023 Kuopion kaupungin kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, joten saamme jatkaa yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden kanssa ainakin kevään ajan. 

Kokemusasiantuntijat mukana verkostotyöryhmässä ja tapahtumissa

Kokemusasiantuntijatoimintaa on kokeiltu myös osana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sote-keskuskokonaisuutta. Kokemusasiantuntija on ollut jäsenenä verkostomaisessa kehittämistyöryhmässä, jossa yhdessä sote-ammattilaisten, järjestötoimijoiden, seurakunnan ja kokemusasiantuntijan kanssa luotiin alkoholin riskikäytön puheeksiottamisen toimintamalli. Kokemusasiantuntija toi oman kokemuksensa kautta esiin asiakkaan näkökulmaa ja merkittäviä huomioita siihen, kuinka sote-ammattilainen voisi keskustella asiakkaan kanssa päihteiden käytöstä.

Kokemusasiantuntijaa on hyödynnetty myös Siilinjärvellä ja Lapinlahdella kokeiltavassa matalankynnyksen ohjausta, neuvontaa ja tukea täysi-ikäisille asukkaille tarjoavassa työparityön projektissa. Työparityön toiminnan tavoitteena on, että asiakas voi saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ”yhden luukun” -periaatteella. Kokeiltavassa toiminnassa sosiaaliohjaajan työparina työskentelee Lapinlahdella psykiatrinen sairaanhoitaja ja Siilinjärvellä terveydenhoitaja. Työparit ovat jalkautuneet esimerkiksi nuorten työpajalle, ViaDialle ja kaikille avoimeen olohuoneeseen Tapaamoon kertomaan palvelusta ja tarjoamaan mahdollisuutta tulla juttelemaan heidän kanssaan.

Syksyllä 2022 Lapinlahdella kaikille avoimessa taiteen ja kulttuurin illassa kokemusasiantuntija ja sosiaaliohjaaja olivat Pitäjäntuvalla pitämässä keskustelu- ja kohtaamispaikkaa, niin sanottua Juttupenkkiä. Juttupenkki on kokemusasiantuntija-toiminnan muoto, johon asukkaat voivat tulla juttelemaan vapaamuotoisesti kokemuksistaan ja mieltä askarruttavista asioista. Keskustelun aiheet muotoutuvat kävijöiden omista tarpeista. Kokemusasiantuntija voi tarjota heille vertaiskokemukseen perustuvaa tukea ja ammattilainen tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa palveluista.

Kokemukset yhdessä kehittämisestä

Sote-palveluiden kehittäjinä näemme kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisen sosiaali- ja terveyspalveluissa olleen erittäin antoisaa. Kokemusasiantuntijan omakohtainen kokemus sairaudesta, vammasta tai sote-palveluiden käytöstä on auttanut sote-ammattilaista katsomaan asioita asiakkaan näkökulmasta. Oma ymmärrys on lisääntynyt ja olemme oppineet paljon uutta. Myös kokemusasiantuntijat ovat kokeneet työskentelyn mielenkiintoisena, ja heiltä saatu palaute on ollut positiivista. Omakohtaisen kokemuksen hyödyntäminen kehittämisen apuna on ollut heille merkityksellistä. On ollut hienoa työskennellä kokemusasiantuntijoiden kanssa ja toivomme, että kokemusasiantuntijuutta hyödynnettäisiin tulevaisuudessakin sosiaali- ja terveyspalveluissa.


Terhi Asikainen, projektikoordinaattori

Katja Myllynen, hankesuunnittelija


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!