"Kädet saveen" - Sähköisen asioinnin kehittäjähoitajat kokoontuivat työpajaan pohtimaan digitaalisten hoitopolkujen integroimista käytännön asiakastyöhön
-

Julkaistu

"Kädet saveen" - Sähköisen asioinnin kehittäjähoitajat kokoontuivat työpajaan pohtimaan digitaalisten hoitopolkujen integroimista käytännön asiakastyöhön

Samana päivänä pääsimme harjoittelemaan Terveyskylän Omapolkualustalla digihoitopolun käyttöä testausympäristössä. Oppimiseen tuo lisää perspektiiviä, kun pääsee asiakkaan näkymässä harjoittelemaan polun käyttöä ammattilaisen näkymän lisäksi.

Oikea asenne auttaa muutoksen myllerryksessä

Työpajassa vallitsi huippuasenne. Joku osallistujista kertoikin tekevänsä unelmaduunia just nyt. 

Kehittäjähoitajien positiivisen asenteen lisäksi tarvitsemme myös koko työyhteisön ja organisaatiokulttuurin muutosta - mutta tarkastelua myös hoitajan tehtävänkuviin. Kun hoidamme kansansairauksia, on hoitoketjujen sujuvuuteen kiinnitettävä huomiota. Näin voimme varmistaa asiakkaiden hoidon jatkumisen saumattomasti.

Verkostoissa on voimaa - kaikkien ei tarvitse osata kaikkea

Tarvetta on erityiskoulutetuille osaajille, mutta huomionarvoista on, että kaikkien hoitajien ei tarvitse osata kaikkea. Nyt on mahdollisuus tulevalla hyvinvointialueella myös keskittää osaamista. Tarvitaan diabetes- ja valtimotautiosaajien verkosto kehittämään sekä omaa osaamistaan että koko hyvinvointialueen toimivaa palvelupolkua. Digitaaliset työvälineet mahdollistavat työn tekemisen myös eri toimipisteestä käsin. Sekin voi olla osaratkaisu osaavan hoitohenkilökunnan riittävyyden kohentamiseksi.

Asiakkaan palvelupolku tarinana

Valtimotautipotilaan palvelupolkua mallinnettiin erilaisin tapausesimerkein tarinnallistaen polkua ja huomioiden palvelupolulla digitaaliset hoidon seurannan sekä kuntoutuksen välineet.

Pienryhmissä pohdittiin puolestaan hyvinvointialueelle laajennettavan digitaalisen diabetespolun käyttöönottoa tukevia vahvuuksia ja hidastavia haasteita. Kalanruotoon mallinnettuja kokonaisuuksia on tarkoitus jatkojalostaa seuraavissa tapaamisissa ja organisaatioissa sisäisesti.


Erja Huttunen, hankekoordinaattori, erja.huttunen@kuh.fi

Katja Soininen, hankekoordinaattori, katja.soininen@kuh.fi


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!