Ennaltaehkäisevillä palveluilla tavoitellaan asukkaiden parempaa arkea ja alueen maltillisia kustannuksia
-

Julkaistu

Ennaltaehkäisevillä palveluilla tavoitellaan asukkaiden parempaa arkea ja alueen maltillisia kustannuksia

Alueemme sote-palveluiden kehittäminen ennaltaehkäisevimmiksi mahdollistaa ihmisten pysymisen toimintakykyisinä pidempään, auttaa heitä myös omassa arjessa sekä säästää alueemme hoitokustannuksia. Perheiden haasteisiin voidaan tarttua aikaisemmin ja laajemmalla yhteistyöllä.  

Pohjois-Savon sote-kehittämishankkeita ja sote-uudistuksen alueellista valmistelua koordinoi hanke nimeltä POSOTE20. Uusien sote-keskuksien valmisteluun on määritelty neljä keskeistä teemaa: saatavuus, ennaltaehkäisy, laatu ja vaikuttavuus sekä yhteentoimisuus ja monialaisuus. Digitaalisuus ja osallisuus ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa. Ennaltaehkäisy on yksi neljästä keskeisestä teemasta, koska puuttumalla ajoissa haasteisiin ja riskitekijöihin sekä yksilöiden omien vahvuuksien lisäämiseen, helpotamme ihmisten arkea heti. Pitkällä tähtäimellä säästämme myös hoitokustannuksissa. 

Pohjois-Savon sairastavuuteen helpotusta ennaltaehkäisevillä palveluilla  

Pohjois-Savossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksit ovat maan kärkeä eli toisin sanoen alueellamme sairastetaan paljon useita kansansairauksia. Väestömme ikääntyy ja se osaltaan lisää sairastavuutta. Pohjois-Savossa on lisäksi paljon alentunutta työkykyä mielenterveyssyistä sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi. Näistä johtuen alueellamme on paljon työikäisiä poissa työelämästä.  

Vallitsevaan tilanteeseen halutaan vaikuttaa suunnittelemalla ja kehittämällä ennaltaehkäiseviä palveluja, jotta ihmiset pysyvät kauemmin toiminta- ja työkykyisinä. Tästä on hyötyä ihmisille myös heidän omassa arjessaan. Haasteeseen on tartuttu, kun POSOTE20-hankkeessa panostetaan ennaltaehkäisyyn. Toimintakulttuurin ja toiminnan muutos on valtava, mutta se kannattaa.

Ennaltaehkäisy mukana suunnittelusta lähtien  

Alueemme tulevaisuuden sote-palveluiden suunnittelussa otetaan huomioon ennaltaehkäisy, jonka myötä myös yhteydenottotavat helpottuvat ja sähköinen asiointi monipuolistuu. Tavoitteena on, että ennaltaehkäisevien palvelujen tarjonta yhtenäistyy eri puolilla maakuntaamme. Lisäksi tavoitellaan, että eri toimijoiden palveluja sovitetaan yhteen, koska esimerkiksi Pohjois-Savon järjestöillä on paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarjontaa täydentäviä palveluja tai toimintoja.   

“Tarkoitus on hyödyntää myös digitaalisia yhteydenottotapoja ja ohjausta, koska digitaalisuus lisää myös palvelujen saavutettavuutta. Pidemmällä aikavälillä ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen näkyy myös kokonaiskustannuksissa”, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen Siilinjärven kunnasta.  
 

Koulutukset ovat jo käynnistyneet  

Pohjois-Savon alueen palveluiden uudistustyötä tehdään ensisijaisesti alueemme asukkaille, mutta samalla myös työntekijöille. Tulevaisuudessa esimerkiksi omahoidon tukea on aiempaa paremmin saatavilla. Tavoitteena on lisäksi, että myös työntekijät ajattelevat aiempaa enemmän asiakkaan parasta sekä kokonaistilannetta palveluja yhteensovitettaessa. Tämä saadaan aikaan johtamiskäytäntöjä kehittämällä sekä työntekijöitä kouluttamalla. Tällä hetkellä alueellamme pyörii jo useita koulutuksia mm. Perhekeskusmalliin ja elintapaohjaukseen liittyen.  
 

Perhekeskusmalli on yksi alueellamme konkreettisimmin toteutuneista ennaltaehkäisevien palveluiden edistymisestä (tiedote 16.11.2020)

“Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksia on tarjolla useita ja näin kuntiin saadaan lisää menetelmän osaajia ja käyttäjiä. Tässä rinnalla kehittyy myös alueemme seuranta- ja arviointimalli. Mallin käyttöönotto maakunnassamme muuttaa toiminnan painopistettä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä hoitoon”, kertoo hyvinvointisuunnittelija Mervi Lehmusaho Siilinjärven kunnasta
 

Lisätietoa verkossa:  

www.posote20.fi 
 
Ennaltaehkäisy POSOTE20 | Siilinjärven kunta (siilinjarvi.fi) 

Ennaltaehkäisy ja ennakointi POSOTE20 | Innokylä (innokyla.fi) 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!