Digihoitopolku avautui valtimotautia sairastaville
-

Julkaistu

Digihoitopolku avautui valtimotautia sairastaville

Valtimotaudin digihoitopolku on Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteiskäyttöinen sähköinen terveyspalvelu, jota pilotoidaan kevään 2023 aikana. Pilotoinnin ja siitä saatujen palautteiden ja kehittämisen jälkeen hoitopolku otetaan laajamittaisempaan käyttöön hyvinvointialueella. Valtimotaudin digihoitopolun tavoitteena on parantaa hoidon saavutettavuutta, hoidon tasapainoa, omahoitovalmiuksia sekä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton asiointi.  

Palvelun sisältö

Digihoitopolulla potilas saa tietoa valtimotaudista, hoitotavoitteista, hoidosta sekä hoidon etenemisestä. Polulla voi tallentaa päiväkirjan avulla seuranta-arvoja palveluun ja viestitoiminnolla pitää yhteyttä ammattilaisen kanssa. Potilas saa muistutuksia seurannan ja hoidon toteuttamiseen liittyen. Esitietokysely kartoittaa vointia ja omahoitoa ja kysely antaa automaattisesti ohjeita omahoidon toteuttamiseen vastausten perusteella. Digihoitopolulla voidaan toteuttaa osa valtimotaudin seurannoista etänä. Hoitopolku on saatavilla myös Omapolku-mobiilisovelluksessa.

Palvelun käyttäjät

Valtimotaudin digihoitopolulle voi ohjata Pohjois-Savon hyvinvointialueen terveydenhuollon asiakkaan, joka sairastaa ahtauttavaa sepelvaltimotautia, aivovaltimotautia tai alaraajavaltimotautia. Ammattilaisina voivat toimia eri terveydenhuollon ammattilaiset kaikissa hyvinvointialueen sote-keskuksissa tai erikoissairaanhoidossa.

Digihoitopolku avataan, kun potilas ja terveydenhuollon ammattilainen ovat arvioineet palvelun sopivuuden hoidon ja seurannan toteuttamiseen joko erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon toimipisteessä. Palvelu voi jatkua niin kauan kuin se soveltuu hoidon toteuttamiseen.

Digitalisaatio ja sähköiset asiointipalvelut Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Sydän- ja verisuonisairaudet, kuten myös diabetes, ovat merkittäviä sairausryhmiä erityisesti Pohjois-Savossa. Valtimotaudin digihoitopolku sekä vuonna 2022 koekäyttöön otettu yhteiskäyttöinen Diabeteksen digihoitopolku ovat osa Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa toteutettavaa sote-palveluiden digitalisaatiota. Digitaalisilla palveluilla voidaan edistää muun muassa potilaiden hoidon saatavuutta ja omahoitovalmiuksia sekä sujuvoittaa asiointia.

Lisätietoa:


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!