Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen 1. vaiheen tuotokset 2021
-

Sote-keskus, tuotokset 2021

Toimintamallien määrittäminen käyttöön / pilotit / käyttöönotot

• Ennaltaehkäisyn toimintamallit ja käytännöt: a) Työttömien terveystarkastukset, b) Omaishoitajien hyvinvointitarkastukset, c) Alkoholin riskikäytön tunnistamisen toimintamalli, d) Elintaparyhmä etätoteutuksella, Siilinjärvi
• Sosiaalipalvelujen käyttöönotto sotekeskuksessa - integraatiomalli, Kuopio
• Moniammatillisen tiimityön malli, Kuopio ja Varkaus -> pilotit käynnistyy 1/2022
• Vastaanoton tiimimallin pilotti, Ylä-Savon SOTE
• Suuntiman pilotti, Ylä-Savon sote, Varkaus
• Etäkonsultaatiomallin pilotti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, Kysteri
• Sähköinen ajanvaraus otettu käyttöön, Kysteri
• Asiakkaan sähköinen palvelupolku (kuvaus), Siilinjärvi
• Akuutisti sairas iäkäs –hoitoketjun jalkauttamissuunnitelma, Varkaus
• Sosiaalisen raportoinnin lomake, Varkaus
• Kehitysvammaisten suun terveydenhoidon toimintamalli, Ylä-Savon SOTE
• Suun terveydenhuollon huolimallin käyttöönotto, Ylä-Savon SOTE
• Suupirssi – pilotti, Ylä-Savon SOTE
• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tehostetun avohoidon toimintamallin käyttöönotto osastoilla, Ylä-Savon SOTE

Menetelmäosaaminen

• MTEA2 Mielenterveyden ensiapu – osaajia 16, Siilinjärvi
• Tulppa-kuntoutusohjaaja 13, Siilinjärvi
• Syömishäiriöiden hoitoon kouluttautunut 25, intervallihoidossa 12 potilasta, 63 hoito-/intervallijaksoa

Selvityksiä  ja raportteja

• Elintapaohjauksen menetelmien käyttö HVA:lla, Siilinjärvi
• Digitaaliset alustat ja mobiilipalvelut – selvitys HVA:lla, Kysteri
• Kiireettömän vastaanottotoiminnan selvitys, Sisä-Savon tk

Perhekeskus – tuotokset 2021

Toimintamallien pilotointi / käyttöönotto

Lasten ja nuorten mielenterveyden monialainen varhainen tuki -pilotti alakoulun oppilashuollossa, Ylä-Savon SOTE, Iisalmi
Monitoimijaisen tiimimallin käyttöönotto /laajentaminen, 8 kunnassa
Yhteisiä asiakasaikoja 1.1.-30.11.2021 79 kpl
Pilotoitu yhteistyötä Kela, Navigaattori (Ohjaamo), aikuisten mielenterveyspalvelut, Kuopio
Keskitetty perhekeskuksen neuvonta- ja ohjausmalli, Kuopio ->  pilottiin 10 kunnassa 1/2022
Näyttöön perustuvien menetelmien implementointimalli, Siilinjärvi, PSSHP
ADHD –hoitopolun jalkauttamissuunnitelma, Varkaus

Menetelmäosaaminen HVA:lla (*näyttöön perustuvat menetelmät)

*Neuvokas perhe, 17 osaajaa
*Lapset puheeksi, 38 osaajaa + 11 kouluttajaa
*Vahvuutta vanhemmuuteen, 19 osaajaa
*ADHD-strategia – vanhempainohjausmenetelmä 23 hlöä, vanhempainryhmä 7
*IPC 120 osaajaa, toteutettu 140 IPC jaksoa nuoren kanssa, rakenteet juurtumiseen
Parisuhteen puheeksi otto -verkkovalmennus, 315 hlöä
Lähisuhdeväkivallan puheeksi otto ja ohjaaminen -verkkovalmennus,  99 hlöä

Selvityksiä  ja raportteja

Kasvatus- ja perheneuvonnan nykytila HVA:lla, Ylä-Savon SOTE
Perhetyön ja kotipalvelun saatavuuden kriteerit - suositukset palvelun yhdenmukaistamiseksi HVA:lla, Ylä-Savon SOTE
Monitoimijaisen yhteistyömallin käyttö ja osaamistarpeet HVA:lla, Kuopio

Ikäkeskus – tuotokset 2021

Toimintamallien määrittäminen käyttöön/ pilotointi / käyttöönotto

Muistihäiriöpotilaan hoitopolku valmistunut, Kuopio
Kuntouttavan arviointiyksikön prosessit kuvattu (ml henkilöstörakenne, palvelut ja asiakasmaksut) -> Yksikön toiminta käynnistyy pilotilla 1/2022, Kuopio
Otettu käyttöön chat ohjaus- ja neuvontapalveluissa, Kuopio
Otettu käyttöön kasvokkaista neuvontaa tarjoava palvelupiste, Kuopio
Kotisairaalamalli väljään asutuille alueille -> pilotti käynnistynyt, Kysteri
Etäkonsultaatiomalli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä -> pilottiin 2022

Menetelmäosaaminen HVA:lla 

Koulutusmalli kotisairaanhoidon henkilöstölle + sairaanhoitajien koulutukset pilottiin osallistuville, Kysteri

Selvityksiä  ja raportteja

Kotisairaalaselvitys, Kuopio
Sote-tike toiminnan nykytilan selvitys, Kuopio. 
Teknisen tason integraatio- ja rekisteriselvityksenä valmistunut turvapalveluiden järjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen toteutussuunnitelma, Kuopio

Osallisuus ja järjestöyhteistyö – tuotokset 2021

Osallisuuden edistäminen

Osallisuutta kehittämiseen -webinaarit, 8 kappaletta
Maakunnallinen osallisuus -verkosto, 3 tapaamiskertaa
Osallisuuswebinaarit, 2 kappaletta
Osallisuusohjelmaa kokoavat työryhmät

Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyön ohjetta kokoavat työryhmät
Järjestöjen sote -aamukahvit

Selvitykset

Kooste osallisuus- ja järjestöyhteistyöindikaattoreista
Kooste maakunnassa käytössä olevista osallisuusmenetelmistä ja välineistä
Ilmiö: Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen edistäminen monitoimijaisessa yhteistyössä
Selvitys: osallisuus- ja järjestöyhteistyön tilanne ja hyvinvointialueen valmistelu
Asukaskysely, vastaajia 1134