-

Neuvokas perhe

Neuvokas perhe -menetelmä ja työvälineet on tarkoitettu kaikille perheiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville ammattilaisisille. Menetelmä on perhekeskeinen ja voimavaralähtöinen tarjoten materiaalia itsestä huolehtimiseen sekä arjen taitojen teemoihin. Menetelmä tarjoaa myös tukea työhön lapsiperheiden kehotyytyväisyyden edistämisen sekä ylipainoisuuden ennaltaehkäisyn ja hoidon parissa.

Menetelmän avulla perhe saa aktiivisen roolin ja perheen vahvuuksien esille tuominen mahdollistuu. Neuvokas perheen liikunta- ja ravitsemusohjaukset ovat näyttöön perustuvia. Neuvokas perhe -menetelmä on valtakunnallinen lapsiperheiden elintapaohjausmenetelmä, joka tarjoaa vinkkejä arjen valintoihin.

Lue lisää www.neuvokasperhe.fi-sivustolta.