-

Monitoimijainen yhteistyömalli 

Perhekeskusverkostossa toimii jalkautuva monialainen tiimi, josta perhe itse tai verkoston toimija yhdessä perheen kanssa, voi kutsua perheen tilanteen selvittämisen kannalta sopivaa osaamista yhteiselle ajalle. Perheen tilanteeseen syvennytään yhdessä ja etsitään sopivia ratkaisuja arkeen. Yhteisellä ajalla arvioidaan lisätuen tarvetta, laaditaan suunnitelma työskentelyn jatkamisesta ja nimetään perheelle vastuutyöntekijä. Työskentelyn periaatteina ovat lapsen ja perheen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen. Lapsi on aina keskiössä. 

Mitä tehdään? 

Tarkoitus on, että jalkautuvan monialaisen tiimin osaamista hyödynnetään jo ennen kuin lisätuen tai palvelun tarve on ilmeinen. Toteutumista seurataan yhteisillä mittareilla, jotta voidaan varmistaa, että malli palvelee perheitä tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Miksi? 

Monitoimijaisen mallin käyttöön ottaminen on keino lisätä ennaltaehkäisevän tuen saatavuutta perheiden arkeen ja muuttaa toiminnan painopistettä ennaltaehkäisyyn. Kun perheet saavat tarvitsemaansa apua arkeen, vaikeudet eivät pääse kasaantumaan.

Mitä edellyttää?

Mallin toteuttaminen ja odotettujen hyötyjen saavuttaminen edellyttää, että kaikkialla verkostossa kuten neuvoloissa, avoimissa kohtaamispaikoissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sitoudutaan ottamaan puheeksi ja kutsumaan yhteinen aika perheen kanssa koolle.

Mikä on uutta? 

Perheellä ja verkoston työntekijöillä on helposti saavutettavasti ja esteettömästi käytössään perhekeskuksen monipuolinen osaaminen. Verkoston työntekijöiden ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan perheen tilannetta ja mahdollista tuen tarvetta. Perhettä ei ohjata minnekään, vaan osaamista kutsutaan perheen luo. Perheellä on mahdollisuus pohtia ja tarkastella omaa tilannettaan yhdessä ammattilaisten kanssa ilman asiakkuutta.