-

Lapset puheeksi -menetelmä 

Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. Päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen.  

Missä? 

Menetelmää toteutetaan lasten ja nuorten kehitysympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä muissa palveluissa, joissa kohdataan lapsia, vanhempia ja perheitä.  

Miksi? 

Konkreettisena tavoitteena on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet. 

Kenelle? 

Menetelmää voidaan käyttää systemaattisesti tai tarvittaessa, kun lapsella tai perheellä tunnistetaan lisätuen tarpeita. 

Miten? 

Neuvonpito kutsutaan koolle, kun keskustelussa tunnistetaan lapsen tai perheen lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja tarvittaessa toimijoita palveluista, järjestöistä ym. Yhdessä suunnitellaan toimia ja tekoja arjen tueksi. Neuvonpitoja voi olla useampia, jolloin lapsen ympärille rakentuu toiminnallinen verkosto.  

Perheen kanssa yhdessä pohditaan perheen kokemia vahvuuksia ja haasteita arjessa sekä niiden merkitystä lapsen elämään. Lisäksi yhdessä pohditaan myös arjessa pärjäämisen keinoja. 

Menetelmän faktat 

  • Perustuu tutkittuun näyttöön 
  • Pohjautuu ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen 
  • Tukee osallistumista, kun perhe kuullaan oman elämänsä asinatuntijana 
  • Menetelmä lisää ammattilaisten ymmärrystä perheen arjesta ja elämästä 
  • Menetelmää toteutetaan koko maakunnan alueella 
  • Kaikki perheiden auttamisen ammattilaiset koulutetaan samalla tavalla, jolloin kaikki toimijat ottavat lasta tukevat toimet yhteiseksi asiaksi.