-

Perhekeskus-malli Pohjois-Savossa

Perhekeskus on lasten sekä perheiden palvelujen verkoston yhteinen toimintatapa, jossa perheet saavat sopivaa tukea arkeensa ennaltaehkäisevästi ja varhain yhdellä yhteydenotolla. Pohjois-Savossa on sitouduttu perhekeskusmallin käyttöönottoon ja sen edistämistä vauhdittaa POSOTE20-hanke.

Verkostoon kuuluu mm. sosiaali- ja terveyspalveluja kuten neuvolapalvelut, lapsiperheiden perhetyö sekä kasvatus- ja perheneuvonta, sivistystoimen palveluja kuten varhaiskasvatuspalvelut ja oppilashuolto sekä järjestöjen ja seurakunnan toimintoja. Verkosto toimii yhteisesti sovittujen toimintamallien ja käytäntöjen mukaisesti perhekeskuksen tehtävien toteuttamiseksi. 

Yhteiset toimintamallit sekä menetelmät

Pohjois-Savossa on sitouduttu tiettyihin toimintamalleihin ja menetelmiin, joiden käyttöönottoa tuetaan osana POSOTE20-hankkeen Tulevaisuuden sote-keskushanketta. Näitä toimintamalleja ja menetelmiä ovat: 

 • Monitoimijainen yhteistyömalli 
 • Lapset puheeksi -menetelmä
 • Varhainen vuorovaikutus (VaVu)
 • Vahvuutta vanhemmuuteen 
 • Neuvokas perhe
 • Vanhemmuussuunnitelma
 • Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisen ja ohjaamisen polku
 • Parisuhteen puheeksi ottamisen työkalupakki 
 • Strategia -menetelmä
 • Monialainen perhevalmennus ja ryhmäneuvola
 • Monialaiset vanhempainillat varhaiskasvatuksessa ja koulussa
 • Nuorten psykososiaaliset menetelmät (IPC ja Chilled)

Perhekeskusmallissa ei ole kysymys palvelujen siirtämisestä eri paikkaan, vaan toimintakulttuurin muutoksesta, jossa lasten ja perheiden palveluverkosto toimii tiiviimmin yhdessä ja yhteisesti sovittujen toimintamallien ja menetelmien mukaisesti. Näin 
asiantuntemus saatetaan perheiden ja ammattilaisten käyttöön vahvistamalla yhteistyötä tukevia rakenteita sekä hyödyntämällä monialaisia toimintamalleja. 

Perhekeskusmallin käyttöönottoa suunnitellaan kunnissa yhdessä sote- ja sivistystoimen sekä järjestöjen ja seurakunnan toimijoiden kanssa. POSOTE20-hanke työskentelee kuntien tukena perhekeskusmallin toimintasuunnitelman laadinnassa ja käyttöönottamisessa. Tavoitteena on, että lasten ja perheiden palvelut toimivat perhekeskusmallin mukaisesti koko Pohjois-Savon alueella vuoteen 2022 mennessä. Perhekeskustoimintaa tukevia rakenteita ja johtamista tullaan puolestaan suunnittelemaan osana POSOTE20 valmistelutyötä. 

Lue lisää THL:n valtakunnallisesta Perhekeskusmallista.

Lisätietoja,

Minna Rytkönen, Hankepäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma, minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

Pauliina Rissanen, Hankesuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma, pauliina.rissanen@siilinjarvi.fi

Ulla Särkkä, Hankesuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma, ulla.sarkka@siilinjarvi.fi

Tavoitteena on, että lasten ja perheiden palvelut toimivat perhekeskusmallin mukaisesti koko Pohjois-Savon alueella vuoteen 2022 mennessä.