-

Sote-rakenneuudistus

POSOTE20-hankkeen sote-rakenneuudistus piti sisällä johtamiseen ja digitalisaatioon liittyvien kehittämistoimien lisäksi sote-uudistuksen vapaaehtoisen alueellisen valmistelun.

Pohjois-Savo on yksi tulevista hyvinvointialueista, joiden tehtävänä on  sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestäminen.  Tällöin sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi siirtyy yhden rahoituksen ja johdon alle, jolloin hallinnollisesti palveluiden järjestäminen sekä päätöksenteko yksinkertaistuu.

Vuoden 2021 lopussa päätökseen tullut POSOTE20 -hankkeen sote-rakenneuudistus koostui neljästä osa-alueesta, joista voit lukea lisätietoa alla olevasta valikosta:

Osa-alueessa 1 valmistelun tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirto alueen kunnilta maakunnalle. Hankekoordinaation ja -hallinnon tehtävänä on tukea suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista ohjaamalla ja koordinoimalla niiden suunnittelua, valmistelua, toteutusta sekä hallinnointia. Tähän kuuluu myös valmistelutyön etenemisen turvaaminen asetettujen aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti, kehitystoimintaan kohdistettujen resurssien tehokkaan käytön seuranta sekä alueellisen yhteistyön sujuvuuden tukeminen huomioiden paikalliset tarpeet.

Lue lisää vapaaehtoisesta alueellisesta valmistelusta tämän linkin takaa

Lisätietoja: Jussi Lampi

Osa-alueen 2 päätavoite on johtamisen kokonaisvaltainen kehittäminen, huomioiden Pohjois-Savon maakunnan erityispiirteet ja alueen haasteet

Toimenpiteet:

 • Johtamismallin ja osaamisen kehittäminen
 • Järjestäjän tietojohtamisen tarpeiden määrittely ja työkalujen hankinnan valmistelu
 • SOTE-tietopakettien päivittäminen ja käyttöönotto koko maakunnan alueella

Lisätietoja: Eija Peltonen

Osa-alueessa 3 tavoitellaan rakenneuudistuksella kokonaisvaltaista muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen Pohjois-Savossa. Toiminnan uudistamisella ja digitalisoinnilla pyritään tuottamaan aineettomia, henkilöön ja paikkaan sitomattomia palveluita koko maakunnan alueella.

Toimenpiteet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation yhteiskehittäminen moniammatillisissa tiimeissä
 • Digitaalisten työkalujen käyttöönotto omahoidossa
 • Geneerisen palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamallin käyttöönotto
 • Seurannan ja valvonnan digitaalisten mahdollisuuksien kartoitus ja tarvittavien työkalujen määrittely
 • Rakenteellisen kirjaamisen yhtenäistäminen maakunnan alueella
 • Potilastiedon saatavuuden parantaminen maakunnan tasolla
 • Maakuntatasoinen arkistointistrategia poistuville tietojärjestelmille

Lisätietoja: Juuso Tamminen

Osa-alueessa 4 Pohjois-Savossa määritellään maakuntarajat ylittävää lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen–konseptia ja pilotoidaan osaamis- ja tukikeskuksen toimintaa. Keskusta valmistellaan Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueen laajuisena ja kehitystyössä on mukana neljä maakuntaa. Pohjois-Savon lisäksi kehittämiseen osallistuvat Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi.

Toimenpiteet:

 • OT-keskuksen toiminta- ja koordinaatiorakenteen suunnittelu
 • OT-keskus –toiminnan pilotointi maakuntarajat ylittävällä alueella
 • OT-keskus –konseptin viimeistely

Lisätietoja: Ilona Luoma