Ohjelman tavoitteiden kansallinen seuranta
-

Ohjelman tavoitteiden kansallinen seuranta

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmalle on asetettu viisi kansallista hyötytavoitetta:

  1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
  5. Kustannusten nousun hillitseminen

Lisätietoa Tulevaisuuden sote-keskusohjelmasta (linkki vie THL:n verkkosivuille)

Nykytila Pohjois-Savossa

THL vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallisesta seurannasta ja arvioinnista. Hyötytavoitteiden seurantaan THL on määrittänyt ohjelman kansalliset mittarit. Näiden mittareiden nykytila Pohjois-Savossa on koottu seuraavat alle avutuville mittareille.  Näkymää pääset suurentamaan oikean alakulman nuolipainikkeesta "Avaa koko näytön tilassa".