Tietoa hankkeesta
-

Hyvinvointialueellamme etsitään vaikuttavampia toimintatapoja, jotta paremmin voiva Pohjois-Savo tulisi todeksi.

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen toimesta saamme kokemusta siitä, minkälaisilla toimintavoilla voimme lisätä sekä hyvinvointialueen asiakkaiden että työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

KOHTI ASIAKASLÄHTÖISEMPÄÄ TOIMINTAA

Väestömme ikääntyy vauhdilla, mielenterveysongelmat ovat kasvussa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusrakenne on tulevaisuutta ajatellen kestämätön. Nykyinen terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmämme kohtaa haasteita, jotka eivät nykyisillä toimintamalleilla ratkea.

Jotta voimme pitää huolen siitä, että hyvinvointialue on nimensä veroinen ja paremmin voiva Pohjois-Savo toteutuu tulevaisuudessa, on meidän otettava kriittiseen tarkasteluun tapamme ja asenteemme toimia. Meidän on kokeiltava ja otettava käyttöön uusia, vaikuttavampia keinoja, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, apua ja hoitoa silloin kun sitä tarvitsevat.

Tätä toiminnan, kulttuurin ja asenteiden muutosta edistetään hyvinvointialueellamme yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden, järjestöjen sekä muiden verkostojen, esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Hankkeen kokeilujen myötä saamme tietoa siitä, millaiset toimintatavat vievät meitä kohti asiakaslähtöisempää, yhtenäisempää ja yhdessä tekemisen kulttuurin omaavaa hyvinvointialuetta. 

Tukea ja hoitoa tarjotaan jo nykyisellään paljon, mutta se ei aina kohtaa asiakkaan tarvetta. Asiakkaita on kuunneltava tarkemmalla korvalla ja otettava heidät mukaan hoidon suunnitteluun, jotta auttavat resurssit voidaan suunnataan vaikuttavammin. Kun hoidon ja tuen suunnittelun keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa, saa hän tarvitsemansa avun nopeammin ja vaikuttavammin.

MITÄ HYVINVOINTIALUEELLAMME KOKEILLAAN?

Hyvinvointialueellamme kokeillaan asiakaslähtöisempiä toimintamalleja ja käytäntöjä. Tavoitteena on, että asiakkaan palvelupolku toimii sujuvasti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen ja asiakas saa tarvitsemansa avun ilman pompottelua. Tämä tarkoittaa:

  • väyliä, joiden kautta yhteydenotto on helppoa
  • työkaluja, jotka auttavat tunnistamaan asiakkaan tuen tai hoidon tarvetta mahdollisimman varhain ja kattavasti sekä löytämään sopiva tuen muodon
  • käytäntöjä, jossa järjestöjen toiminta ja eri alan ammattilaisten asiantuntemus on joustavasti hyödynnettävissä asiakkaan tilanteen tueksi
  • malleja, joissa tukea ja hoitoa toteutetaan asiakkaan arjessa ja vahvistetaan asiakkaan osallistumista omaan hoitoon
  • menetelmiä, joiden tiedetään olevan vaikuttavia ennaltaehkäisevästi (terveys, elintavat, arjen sujuminen, vanhemmuus)

Testaamme myös käytäntöjä, joilla lisätään asiakkaiden osallistumista palvelujen suunnitteluun. 

Esimerkkejä kehityskohteista:

MISSÄ KEHITYSTOIMINTA NÄKYY?

Mukana ovat kaikki Pohjois-Savon hyvinvointialueen kunnat ja sote-organisaatiot.

Hanke näkyy konkreettisesti pohjoissavolaisessa arjessa siten, että potilas- ja asiakastyöhön palkataan uusia ihmisiä kehittämään, kokeilemaan ja tekemään toiminnan muutoksia. Esimerkiksi, osana perhekeskuskokonaisuutta kouluihin jalkautuu psykiatrisia sairaanhoitajia. Hyvinvointialueen työntekijät ja asiakkaat osallistuvat kokeiltaviin palveluihin, sekä niiden suunnitteluun ja arviointiin.

Hyvinvointialueen asukkaana sinulla on myös mahdollisuus osallistua kokeiluihin, esimerkiksi perhekeskuksen ohjaukseen ja neuvontaan tai sote-keskuksen vastaanottomalleihin. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena voit osallistua työpaikallasi meneillään oleviin hankkeen kokeiluihin ja vaikka hakemalla työntekijäksi hankkeeseen kehitysprojekteihin. Ilmoittamme kanavissamme auki olevista kehittäjäpaikoista. Voit myös kirjoittaa meille ajatuksiasi siitä, miten asiakaslähtöisyyttä voitaisiin toteuttaa hyvinvointialueellamme ja miten paremmin voivasta Pohjoista-Savosta tulisi totta.

MITEN VOIN SEURATA KEHITYSPROJEKTIEN ETENEMISTÄ?

Olet jo saapunut oikeaan paikkaan. Verkkosivuiltamme löydät viimeisimmät kuulumiset kehitysprojekteistamme.

OSA KANSALLISTA TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS -OHJELMAA

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on osa kansallista tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa, jota ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö. THL toimii ohjelmassa asiantuntijaroolissa tarjoten tukea ja apua hankkeille valtakunnallisesti. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ensimmäisen vaiheen rahoitus vuonna 2020-2022 oli 3,3 milj. euroa ja toisen vaiheen rahoitus vuonna 2022-2023 on yhteensä 6,7 milj. euroa.