Tietoa hankkeesta
-

Tietoa hankkeesta

Pohjois-Savossa on meneillään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma. Ne muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, POSOTE20-hankkeen, joka koordinoi kehittämishankkeita sekä sote-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua. Hankkeita rahoittaa STM.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa pureudutaan peruspalveluiden saatavuuteen, ennaltaehkäisyyn, laatuun ja yhteentoimivuuteen. Rakenneuudistuksessa kehittämistoimien keskiössä ovat johtaminen ja digitaalisuus, jotka ovat läpileikkaavia teemoja myös tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa. Kehittämishankkeita toteuttavat muun muassa Pohjois-Savon kunnat ja kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiiri. 

Sote-uudistuksessa on tarkoitus perustaa Suomeen 21 hyvinvointialuetta, joiden päätehtävä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Tähän uudistukseen valmistaudutaan Pohjois-Savon alueella vapaaehtoisen valmistelun voimin, jota koordinoi POSOTE20-hanke. Myös vapaaehtoista valmistelua toteuttavat Pohjois-Savon kunnat ja kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiiri. 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma

Tulevaisuuden sote-keskuksessa -ohjelmassa kehitetään alueemme peruspalveluita. Tavoite on, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.

Tämä työ on vasta alkamassa Pohjois-Savon alueella, mutta tavoitteet ovat koko valtakunnassa Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmassa samat:

•    parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
•    siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
•    varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
•    vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
•    hillitä kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

Sote-rakenneuudistus

Sote-rakenneuudistus pitää sisällä johtamiseen ja digitalisaatioon liittyvien kehittämistoimien lisäksi sote-uudistuksen vapaaehtoisen alueellisen valmistelun. Pohjois-Savo on yksi 21 hyvinvointialueesta, joille kootaan järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoistason palveluista sekä pelastustoimesta. Tällöin sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy yhden rahoituksen ja johdon alle, jolloin hallinnollisesti palveluiden järjestäminen sekä päätöksenteko yksinkertaistuu. POSOTE20-hankkeen sote-rakenneuudistus koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat:

•    Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
•    Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
•    Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla
•    Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen

Hankkeen rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt sille 9,4 miljoonan euron rahoituksen. Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma kestää vuoden 2022 loppuun asti ja sote-rakenneuudistus 2021 loppuun asti. Kansallisen sote-uudistuksen tavoitteena on, että uudet sote-maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa.

Lisätietoa tämän linkin takaa Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmasta 

Lisätietoa tämän linkin takaa Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmasta THL:n sivuilla

Lisätietoa tämän linkin takaa Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmasta Innokylä-sivustoilla