Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi Mielessä® -ohjaajakoulutus (7,5 op)
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Ohjaajakoulutus

Tapahtuman kohderyhmä: POSOTE20 -hankkeen tarjoama menetelmäkoulutus on niille Pohjois-Savon kuntien/kaupunkien Perhekeskusverkoston työntekijöille (sivi-so-te-srk-järjestöt), joissa ollaan sitouduttu kyseiseen perhekeskusmenetelmään.


Lisätiedustelut

Ulla Särkkä, hankesuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus, ulla.sarkka@siilinjarvi.fi

Pauliina Rissanen, hankesuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus, pauliina.rissanen@siilinjarvi.fi

-

Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi Mielessä® -ohjaajakoulutus (7,5 op)

Pohjois-Savon tulevaisuuden sotekeskus (POSOTE20) –hankkeen, ennaltaehkäisyn osion tarjoamaan ”Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä” -koulutukseen voi nyt ilmoittautua!

POSOTE20 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vanhemmuuden ja parisuhteen tukea ja yhtenäistää toimintamalleja. Toimenpiteenä alueelle rakennetaan perhekeskukseen jatkumo monialaisesti järjestettävästä perhevalmennuksesta vanhemmuuden tuen pienryhmiin. Tämä varmistetaan ottamalla systemaattisesti käyttöön mentalisaatioon perustuvien yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmiä vanhemmuuden tukemiseksi kuten ”Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä”. Koulutuksen POSOTE20 -hanke järjestää yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa. Koulutuskokonaisuus sisältää koulutusmateriaalit ja MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen - ja Lapsi Mielessä -ryhmänohjaajan oppaat.

POSOTE20 -hankkeen tarjoamat menetelmäkoulutukset ovat niille Pohjois-Savon kuntien/kaupunkien Perhekeskusverkoston työntekijöille (sivi-so-te-srk-järjestöt), joissa ollaan sitouduttu kyseiseen perhekeskusmenetelmään. Tähän koulutukseen pääsee 1-2 työntekijää/kunta. Sopikaa teidän kuntanne perhekeskusverkostossanne, ketkä tulevat ottamaan menetelmän käyttöön ja ketä teidän verkostosta koulutetaan nyt ko. menetelmään. Kriteerinä voi esim. olla, että järjestöpuolella on jo yksi koulutettuna ja hän tarvitsee ohjaajakaverin, että ryhmien veto mahdollistuu.

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse 20.9.2021 mennessä ulla.sarkka@siilinjarvi.fi. Ilmoittautuminen keskitetysti perhekeskusyhdyshenkilön tai jonkun esimiehen toimesta. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme koulutuksen osallistuvan yhteystietoja (nimi, ammattinimike, sähköposti, työpaikka). Jotta kaikki koulutuspaikat tulisi täytetyksi, suosittelemme nimeämään varapaikalle tulijan. Lisäksi toivomme perusteluja koulutukseen osallistumisesta.

Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja lapsi mielessä® -ohjaajakoulutus

 • tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista.
 • syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön.  
 • kehittää työntekijän vuorovaikutustaitoja haastavissa asiakastilanteissa.   
 • antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen.

Ohjaajakoulutuksessa

 • työntekijä sisäistää mentalisaatioon perustuvaa reflektiivistä työotetta, joka auttaa häntä suuntaamaan vanhemman huomiota lapsen tarpeisiin, tunteisiin ja hyvinvointiin.
 • työntekijä perehtyy perheryhmien ohjaamiseen ja harjoittelee ohjaamista käytännössä.
 • työntekijä oppii tarkastelemaan ja ymmärtämään myös omaa tunnekokemustaan asiakkaan kohtaamisessa.
 • työntekijän oma mentalisaatiokyky lisääntyy.

Aikataulu

 • Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson (yhteensä 4 päivää), perheryhmän ohjausta 8–12 kertaa työparin kanssa ja 3 syventävää koulutuspäivää perheryhmäohjauksen aikana.
 • Lähiopetusta, 4 pv: 7.10.2021, 25.10.2021, 17.11.2021 ja 13.1.2022 klo 9–16.
 • Perheryhmänohjaus 8–12 kertaa                       
 • Syventävät koulutuspäivät, 3 pv sovitaan yhdessä ryhmän kanssa, yksi päivä 5 h.

Kouluttajat: MLL:n Mentalisaatiokouluttajat Marjo Haikara ja Eila-Mari Väätäinen sekä Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori, kasvatustieteen tohtori ja lastenpsykoterapeutti, MLL:n puheenjohtaja Mirjam Kalland.


Kutsu kaveri mukaan!