SELKOKIELEN TIETOPANKKI OPENEDUSSA
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

-

SELKOKIELEN TIETOPANKKI OPENEDUSSA

Mitä sanoit? -koulutuksissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa. Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestä taustasta riippumatta.

Kirjoitetun selkokielen tietopankki Savonian OpenEdussa on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät Pohjois-Savon alueella.

Sisältö on hyödyllinen esimerkiksi verkkosivujen kehittäjille, sisällöntuottajille ja päivittäjille sekä potilas- ja asiakasohjeiden tai tiedotteiden kirjoittajille. Organisaatiot voivat käyttää tietopakettia apuna myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Tietopankki opastaa, kuinka tuottaa erilaisia sosiaali- ja terveysalan tekstejä selkokielellä, kaikille ymmärrettävästi.

Sisältöä voi hyödyntää vapaasti oman tahtiin ja poimia itselleen sopivat osat. Alustalla voi myös testata omaa osaamistaan. Tietopankki on auki tässä muodossaan marraskuun 2022 loppuun saakka.

1. Ilmoittautuminen Wepropolissa osoitteessa: https://link.webropol.com/s/selkokielentietopankki
2. Kirjautumisavain OpenEduun tulee sinulle sähköpostilla


Mitä sanoit? -koulutukset järjestää Ydinasia-hanke, joka on Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteishanke. Ydinasia-hanketta rahoittavat Euroopan Unioni/Euroopan sosiaalirahastot sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

VINKKI! Ydinasia-hanke järjestää myös räätälöityjä lähiopetuksia alla olevista koulutuksien aiheista eri toimipisteissä.

Lisätiedot: tanja.gavrilov@humak.fi


Kutsu kaveri mukaan!