Pyöreän pöydän keskustelu: nuoret, päihteet ja palvelut – missä mennään, mitä seuraavaksi?
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -


Lisätiedustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

-

Pyöreän pöydän keskustelu: nuoret, päihteet ja palvelut – missä mennään, mitä seuraavaksi?

Nuorten päihteiden ongelmakäyttö on lisääntynyt. Palveluja kehitetään parhaillaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). 

Alaikäisten ja nuorten päihdehoito ja -kuntoutuspalvelut on valtakunnallisesti järjestetty vaihtelevin tavoin ja osin puutteellisesti. 

Ensimmäisessä pyöreän pöydän tilaisuudessa keskustelemme nuorista, päihteistä ja palveluista. Teemaa monesta eri näkökulmasta avaavan keskustelun lähtökohtana on nuori: hänen tilanteensa, toiveensa ja tarpeensa. 

Kenelle nuoren auttaminen kuuluu? 
Mitä päihteillä oireilevien nuorten tukemiseksi pitäisi konkreettisesti tehdä?
Mikä on toiminnan kannalta kriittistä? Mitä osaamista tarvitaan?

Ei ilmoittautumista. Osallistu tästä linkistä

 


Kutsu kaveri mukaan!