MITÄ SANOIT? -KOULUTUS 6, ETÄVUOROVAIKUTUS
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

-

MITÄ SANOIT? -KOULUTUS 6, ETÄVUOROVAIKUTUS

Mitä sanoit? -koulutuksissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa. Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestä taustasta riippumatta.

Etäpalvelujen määrä kasvaa jatkuvasti. Koronapandemia on osaltaan vauhdittanut digitaalisten palvelujen käyttöönottoa. Tämä muutos vaikuttaa työn tekemiseen myös sosiaali- ja terveysalalla.

Tässä etäkoulutuksessa tutustut etävuorovaikutukseen monesta näkökulmasta. Nostamme esille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita, ja keskustelemme niistä yhdessä:
Mitä minun tulee ottaa huomioon silloin, kun en ole keskustelukumppanini kanssa samassa tilassa?
Tulisiko puhelinasioinnissa kiinnittää erityistä huomiota joihinkin asioihin?
Millaisia erityispiirteitä on etätulkkauksella ja mobiilitulkkauksella verrattuna läsnäolotulkkaukseen?
Kuinka voin huomioida etätyöskentelyssäni erilaisia asiakkaita ja potilaita sekä heidän kielellisiä tarpeitaan?

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.


Mitä sanoit? -koulutukset järjestää Ydinasia-hanke, joka on Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteishanke. Ydinasia-hanketta rahoittavat Euroopan Unioni/Euroopan sosiaalirahastot sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

VINKKI! Ydinasia-hanke järjestää myös räätälöityjä lähiopetuksia alla olevista koulutuksien aiheista eri toimipisteissä.

Lisätiedot: tanja.gavrilov@humak.fi


Kutsu kaveri mukaan!