Mitä sanoit? -etäkoulutus, vuorovaikutus
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Zoom-koulutus

Tapahtuman kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu Pohjois-Savon alueella työskenteleville ammattilaisille.


Lisätiedustelut

Tanja Gavrilov, projektipäällikkö,Ydinasia-hanke, HUMAK, tanja.gavrilov@humak.fi., 040 034 9368

-

Mitä sanoit? -etäkoulutus, vuorovaikutus

Ydinasia-hanke järjestää viisi erilaista maksutonta etäkoulutusta koko Pohjois-Savon alueen sote-henkilöstölle. Jokaisesta koulutuksesta tarjotaan ainakin kaksi samansisältöistä työpajaa eri ajankohtina, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Koulutukset järjestetään etäyhteydellä.

Mitä sanoit? -etäkoulutuksissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä järjestötyöntekijät ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa. Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestätaustasta riippumatta.

Tässä koulutuksessa perehdymme vuorovaikutuksen perusasioihin, sekä kiinnitämme huomiota väärinymmärrysten minimoimiseen erilaisissa kohtaamisissa. Koulutuksen tavoitteena on yhteisen ymmärryksen rakentaminen kielellisestä saavutettavuudesta.

Tutustumme myös kielellisen saavutettavuuden taustalla vaikuttavaan lainsäädäntöön ja teemme näkyväksi sosiaali- ja terveysalan kasvokkaisia ja digitaalisia palvelupolkuja, ja niissä tapahtuvia kielellisiä kohtaamisia.


Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

Tervetuloa!


Kutsu kaveri mukaan!