Mitä sanoit? -etäkoulutus, tulkatut tilanteet
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Zoom-koulutus

Tapahtuman kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu Pohjois-Savon alueella työskenteleville ammattilaisille.


Lisätiedustelut

Tanja Gavrilov, projektipäällikkö,Ydinasia-hanke, HUMAK, tanja.gavrilov@humak.fi., 040 034 9368

-

Mitä sanoit? -etäkoulutus, tulkatut tilanteet

Ydinasia-hanke järjestää viisi erilaista maksutonta etäkoulutusta koko Pohjois-Savon alueen sote-henkilöstölle. Jokaisesta koulutuksesta tarjotaan ainakin kaksi samansisältöistä työpajaa eri ajankohtina, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Koulutukset järjestetään etäyhteydellä.

Mitä sanoit? -etäkoulutuksissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä järjestötyöntekijät ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa. Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestätaustasta riippumatta.

Tässä koulutuksessa tutustut tulkattuihin vuorovaikutustilanteisiin sosiaali- ja terveysalalla. Pohdimme koulutuksessa muun muassa tulkin tilaamiseen ja tulkin käyttöön liittyviä kysymyksiä. Perehdymme myös tulkin rooliin sekä tulkin vastuisiin ja velvollisuuksiin.

Milloin minun täytyy tilata tulkki? Ketä voin käyttää tulkkina? Mitä eroa on puhuttujen kielten tulkeilla ja viittomakielen tulkeilla? Voinko luottaa tulkkiin?

  • ti 5.4.2022 klo 8.30–12.00 (koulutukset ovat samansisältöisiä, ilmoittaudu vain yhteen)
  • ti 19.4.2022 klo 12.30–16.00
  • ti 20.9.2022 klo 12.30–16.00


Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

Tervetuloa!


Kutsu kaveri mukaan!