Mitä sanoit? -etäkoulutus, kuvakommunikointi
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Zoom-koulutus

Tapahtuman kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu Pohjois-Savon alueella työskenteleville ammattilaisille.


Lisätiedustelut

Tanja Gavrilov, projektipäällikkö,Ydinasia-hanke, HUMAK, tanja.gavrilov@humak.fi., 040 034 9368

-

Mitä sanoit? -etäkoulutus, kuvakommunikointi

Ydinasia-hanke järjestää viisi erilaista maksutonta etäkoulutusta koko Pohjois-Savon alueen sote-henkilöstölle. Jokaisesta koulutuksesta tarjotaan ainakin kaksi samansisältöistä työpajaa eri ajankohtina, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Koulutukset järjestetään etäyhteydellä.

Mitä sanoit? -etäkoulutuksissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä järjestötyöntekijät ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa. Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestätaustasta riippumatta.

Koulutuksen aiheena on kuvakommunikointi. Tutustumme siihen, kuinka kuvia käytetään kommunikoinnin ja vuorovaikutustilanteiden tukena. Koulutuksessa saat tietoa kuvasta kommunikoinnin välineenä sekä tietoa erilaisista kuvatyökaluista, joita voit hyödyntää omassa työssäsi.

Kuva tukee monissa tilanteissa puheen tai kirjoitetun tekstin ymmärtämistä. Kuvan avulla joidenkin henkilöiden on helpompi myös ilmaista itseään.


Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

Tervetuloa!


Kutsu kaveri mukaan!