Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut tulevilla hyvinvointialueilla
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtuman kohderyhmä: Tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaavat johtajat, esimiehet, asiantuntijat ja toimijat, sekä kaikki muut lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet

-

Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut tulevilla hyvinvointialueilla

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat syyskuussa kyselyn lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista tuleville hyvinvointialueille. Kyselyn tulokset julkaistaan webinaarissa. Webinaari on osa Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa.

Aika: tiistai 1.11.2022 klo 9.00–14.00

Paikka: Tapahtuma pidetään etäyhteydellä

Kunnilla on vielä vuoden 2022 ajan vastuu lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä. Ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä valvontaviranomaiset haluavat käydä keskustelua kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa siitä, miten lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisessä, mukaan lukien opiskeluterveydenhuollon palvelut, varmistetaan palveluiden oikea-aikaisuus ja riittävyys. Lisäksi on tarpeen varmistua palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä integraatiosta sekä perus- ja erityistason palveluiden että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen välillä.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat syyskuussa kyselyn lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista tuleville hyvinvointialueille. Kyselyn tulokset julkaistaan webinaarissa. Webinaari on osa Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa.

Tavoite: Tukea tulevia hyvinvointialueita perustason lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteiden kehittämisessä.

Järjestäjä: Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tapahtumaan 24.10.2022 mennessä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille to 27.10.2022. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu tapahtumaan.

Ohjelma

Päivän puheenjohtajana toimii Marja-Lea Hallikainen, Lapin aluehallintoviraston, peruspalvelut, oikeusturvat ja luvat vastuualue, johtaja

9.00–9.05 Webinaarin avaus ja johdatus päivään, webinaarin puheenjohtaja Marja-Lea Hallikainen

9.05–9.25 Tilaisuuden avaus, Markus Henriksson, ylijohtaja Valvira

9.25–9.45 Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut hyvinvointialueilla -kyselyn tulokset, Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tauko 5 min

9.50–10.10 Laki turvaa oikeuden palveluihin ja velvoittaa viranomaiset yhteistyöhön, Päivi Vuorinen, lakimies Valvira

10.10–10.30 Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilanne THL:n näkökulmasta, Outi Linnaranta, ylilääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

10.30–10.50 Monialainen yhteistyö ja systeeminen ajattelu punaisena lankana lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistyössä, Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, palvelujärjestelmän kehittäminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

10.50–11.10 Mitä ovat lasten ja nuorten terveysoikeudet?, Katja Mettinen, ylitarkastaja lapsiasiavaltuutetun toimisto

Keskustelua aamupäivän teemoista 10 min

11.20–11.50 Lounas

11.50–12.10 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

12.10–13.50 Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen tulevilla hyvinvointialueilla

Keski-Suomen tuleva hyvinvointialue , Anneli Kuusinen-Laukkala, LT, oyl, palveluesimies

Pirkanmaan tuleva hyvinvointialue, Titta Pelttari, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelulinjajohtaja

Tauko 5 min

Lapin tuleva hyvinvointialue, Tuula Mäntymäki, terveydenhuollon erityisasiantuntija

Pohjois-Savon hyvinvointialue, alustaja vahvistuu myöhemmin

Keskustelua iltapäivän teemoista 15 min

13.50–14.00 Päätössanat ja kiitokset, webinaarin puheenjohtaja


Lisätietoja:

Irja Hemmilä
Ylitarkastaja, Valvira
0295 209 531
irja.hemmila@valvira.fi

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat ja lisätietoja:
Sanna Ylitalo
Ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto
0295017386
sanna.ylitalo@avi.fi


Kutsu kaveri mukaan!