Sote-uudistuksen valmistelu
-

Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu

Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

Hallituksen sote-uudistuksen tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen 21 itsehallinnollisen alueen, eli hyvinvointialueen (sote-maakunta), järjestettäväksi. Tällöin palveluiden järjestäminen siirtyisi yhden päätöksenteon, yhden johdon ja yhden rahoituksen alle. Hallituksen tavoitteen on että uudet hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Lue lisää hallituksen sote-uudistuksesta tämän linkin takaa

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu seuraa lainsäädäntötyön etenemistä

Vapaaehtoisella alueellisella valmistelulla pohjustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa kunnilta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle (sote-maakunta). Jos hallituksen sote-uudistus etenee aikataulussa, uusien hyvinvointialueiden väliaikaishallintojen on tarkoitus käynnistyä kesällä/alkusyksystä  2021 ja hyvinvointialueiden aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Alueellista vapaaehtoista valmistelua toteutetaan Pohjois-Savossa POSOTE20-hankkeen alla

Alueellinen valmistelu Pohjois-Savossa tapahtuu osana sote-rakenneuudistus valtionavustushanketta. Tätä työtä tekevät Pohjois-Savon sote-järjestäjät ja pelastuslaitos. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu on Pohjois-Savossa jaettu kahteen vaiheeseen, joiden toteuttaminen seuraa hallituksen lainsäädäntötyön etenemistä:

Vaihe 1: Ennen hallituksen esitystä (todennäköisesti syksy 2020)

Vaihe 2: Hallituksen esityksen jälkeen (todennäköisesti kevät 2021)

Ensimmäisessä vaiheessa  keskitytään aiemmissa valmisteluissa syntyneen materiaalin läpikäymiseen ja päivittämiseen sekä valmistelua tukevaan viestintään. Lisäksi suunnitellaan ja aikataulutetaan tarkemmin toisessa vaiheessa alkavat toimenpiteet.

Valmistelun toisessa vaihe toteutetaan työryhmätyöskentelynä järjestämisvastuun siirron kannalta keskeisistä aiheista. Näitä ovat muun muassa hallinto ja organisoituminen, henkilöstön siirto, talouden valmistelu, sopimusten siirto ja väliaikaishallinnon käynnistämisen suunnittelu. Valmistelun toinen vaihe kuvataan tarkemmin syksyn 2020 aikana.

Lisätietoja: Jussi Lampi