Sote-uudistuksen valmistelu
-

Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu

Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

Hallituksen sote-uudistuksen tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen 21 itsehallinnollisen alueen, eli hyvinvointialueen (sote-maakunta), järjestettäväksi. Tällöin palveluiden järjestäminen siirtyy yhden päätöksenteon, yhden johdon ja yhden rahoituksen alle. Hallituksen tavoitteen on että uudet hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Lue lisää hallituksen sote-uudistuksesta tämän linkin takaa

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu seuraa lainsäädäntötyön etenemistä

Vapaaehtoisella alueellisella valmistelulla pohjustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa kunnilta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistuksen lakiesitykset. 

Alueellista vapaaehtoista valmistelua toteutetaan Pohjois-Savossa POSOTE20-hankkeen alla

Alueellinen valmistelu Pohjois-Savossa tapahtuu osana sote-rakenneuudistus valtionavustushanketta. Tätä työtä tekevät Pohjois-Savon sote-järjestäjät ja pelastuslaitos. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ei ole sote-uudistuksen toimeenpanoa vaan esivalmistelua ja suunnittelua, josta on hyötyä lakiuudistuksesta riippumatta. Esivalmistelu ei myöskään sido tulevaa väliaikaishallintoa vaan se voi halutessaan hyödyntää syntynyttä materiaalia työssään.

Pohjois-Savon maakuntahallitus asetti sovitun Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessaan 5.7.2021. Väliaikainen valmistelutoimielin toimii uusien aluevaltuustojen käynnistymiseen, eli maaliskuun 2022 alkuun asti. Toimielimen valmisteltaviksi tulee uuden Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyviä tehtäviä ja selvitystyötä. Uusi Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.


Vapaaehtoisessa alueellisessa valmistelussa keskitytään seuraaviin kokonaisuuksiin:
• HR, sopimukset ja talous sekä ICT-järjestelmäarkkitehtuuri, vastuutaho Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, PSSHP
• SOTE-palvelut, vastuutaho Kuopion kaupunki
• PELA-palvelut, vastuutaho Pohjois-Savon pelastuslaitos
• Osaaminen, vastuutaho Itä-Suomen yliopisto, UEF
• Osallisuus ja järjestöt, vastuutaho POSOTE20-hanke
• Väliaikainen valmistelutoimieliminen valmistelu, vapaaehtoisen valmistelun johtoryhmä
Näiden kokonaisuuksien alle muotoutuu useita alatyöryhmiä ja työryhmätyöhön on kutsuttu asiantuntijoita koko maakunnan alueelta sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat. Vapaaehtoista alueellista valmistelua tehdään kevään 2021 aikana.
Vapaaehtoisen alueellisen valmistelun tavoitteena on:
• Kerätä ja päivittää aiempien valmisteluiden materiaalit.
• Identifioida keskeiset puutteet ja kiireisimmät valmisteltavat kokonaisuudet.
• Tunnistaa valmisteltavien aiheiden kannalta keskeiset asiantuntijat maakunnan alueelta.
• Tehdä projektisuunnitelma valmisteluun, kun väliaikaishallinto perustettu ja sote-uudistuksen toimeenpano käynnistyy lakien hyväksynnän jälkeen.

Lisätietoja: Jussi Lampi


POSOTE20 vapaaehtoisen valmistelun johtoryhmä
Jari Saarinen, vapaaehtoisen valmistelun pj., apulaiskaupunginjohtaja, Kuopio
Risto Miettunen, vapaaehtoisen valmistelun vpj., sairaanhoitopiirin johtaja, PSSHP
Jukka Koponen, pelastusjohtaja, Pelastuslaitos
Soile Merilä, sote-johtaja, Varkaus
Leila Pekkanen, toimitusjohtaja, Ylä-Savon SOTE ky
Ritva Vitri, toimitusjohtaja, Kysteri
Kati Kantanen, sote-johtaja, Siilinjärvi
Pirjo Nikkinen, perusturvajohtaja, SavoGrow
Tarja Miettinen, hallintojohtaja, Pohjois-Savon liitto
Jussi Lampi, hankejohtaja, Pohjois-Savon liitto
 

Lisätietoja: Jussi Lampi