Vastaanottotoiminnan resurssit ja valmistautuminen hoitotakuuseen
-

Tämän projektin kehityskohteena ovat kaksi isompaa kokonaisuutta: terveyskeskusvastaanottojen resurssit ja toimintatavat sekä keinot, joilla hoitotakuun toteutuminen eli hoitoon pääsy seitsemässä päivässä olisi mahdollista eri yksiköiden lähtötilanteet huomioiden. Tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen terveyskeskusvastaanottojen nykytila. Tuloksena on kattava ja monisyinen nykytilan kuvaus jatkokehittämistä varten.

Toimintaa tarkastellaan eri tavoin henkilökunnan, prosessikehittämisen, johtamisen sekä alueen asukkaiden näkökulmasta. Aihetta lähestytään useista näkökulmista kattavan ja monisyisen nykytilan kuvauksen pohjalta.

Osaprojektin nykytilan kartoitusmenetelmiä ovat muun muassa seuraavat:

  • Saatavuuden T3-mittaritiedon tarkastelu yksiköittäin, tavoitteena alueellinen kattavuus
  • Henkilöstöresurssien alueellinen tarkastelu määrällisesti ja yksiköittäin jalkautuvissa työpajoissa laadullisesti
  • Alueellinen swot-analyysi haastattelujen pohjalta
  • Henkilökunnalle suunnattu toimintatapa- ja palvelutarvekysely
  • Alueellinen palvelutarve- ja palveluiden käyttöanalyysi, jonka suorittaa ulkopuolinen yritys
  • Puhelinkysynnän tarkastelu ja teemoittelu pilottiyksikössä sekä
  • Kokonaistoiminnan tarkastelun ja saatavuuden parantamisen pilotti yhdellä terveysasemalla.

Osa-alueet täydentyvät projektin edetessä ja valmistelusta tulevien tarpeiden pohjalta.   

Keväällä 2023 kaikki aineistot yhdistetään ja osaprojektin lopputuloksena on kattava kuvaus terveyskeskusvastaanottojen nykytilasta Pohjois-Savossa. Osaprojekti toimii yhteistyössä sote-keskus -valmistelun kanssa ja jakaa tuloksia valmistelun käyttöön läpi toiminta-ajan.

Projektin vastuuhenkilöt

Tästä projektikokonaisuudesta vastaa Tiina Romppanen-Olin yhdessä alueen toimijoiden kanssa sekä muiden tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen henkilöiden kanssa. 

Projektissa tehtävä työ koskettaa kaikkia Pohjois-Savon alueen terveysasemia ja lähijohdon kautta siellä työskenteleviä henkilöitä.

Lisätietoja antaa

Romppanen-Olin, Tiina

Projektipäällikkö / Projektikoordinaattori

 

Aiheesta blogissamme:

Mistä geneerisessä palveluohjauksessa on kyse ja miksi asiakkaan tarpeiden tunnistaminen on niin tärkeää?

Geneerisestä palveluohjauksesta puhuttaessa nousee esiin paljon ajatuksia ja mietteitä, kuten on aiheen ympärillä toimijoitakin. Asiakkaan kannalta on ollutkin tärkeää mistä puhutaan. Aluksi on täytynyt hahmottaa kokonaiskuva mitä geneerisellä mallilla tarkoitetaan ja mitä siltä haetaan tulevalla hyvinvointialueella.

Parempaa asiakaslähtöisyyttä sekä varautumista tulevaisuuden vaatimiin velvoitteisiin - Sotekeskuksen projektikokonaisuus etsii ratkaisuja monisyisiin haasteisiin

Hei! Olen Anssi Uutela ja tulen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä, jossa viimeiset vuodet olen toiminut johtavana lääkärinä. Koko maassa kuten myös Pohjois-Savossa mennään parhaillaan vauhdilla kohti yhteistä hyvinvointialuetta, minkä vuoksi myös minun työtehtäväni ovat viime aikoina keskittyneet tulevan hyvinvointialueen palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.