Vastaanottotoiminnan resurssit ja valmistautuminen hoitotakuuseen
-

Tämän projektin kehityskohteena ovat kaksi isompaa kokonaisuutta: terveyskeskusvastaanottojen resurssit ja toimintatavat sekä keinot, joilla hoitotakuun toteutuminen eli hoitoon pääsy seitsemässä päivässä olisi mahdollista eri yksiköiden lähtötilanteet huomioiden. Tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen terveyskeskusvastaanottojen nykytila. Tuloksena on kattava ja monisyinen nykytilan kuvaus jatkokehittämistä varten.

Toimintaa tarkastellaan eri tavoin henkilökunnan, prosessikehittämisen, johtamisen sekä alueen asukkaiden näkökulmasta. Aihetta lähestytään useista näkökulmista kattavan ja monisyisen nykytilan kuvauksen pohjalta.

Osaprojektin nykytilan kartoitusmenetelmiä ovat muun muassa seuraavat:

  • Saatavuuden T3-mittaritiedon tarkastelu yksiköittäin, tavoitteena alueellinen kattavuus
  • Henkilöstöresurssien alueellinen tarkastelu määrällisesti ja yksiköittäin jalkautuvissa työpajoissa laadullisesti
  • Alueellinen swot-analyysi haastattelujen pohjalta
  • Henkilökunnalle suunnattu toimintatapa- ja palvelutarvekysely
  • Alueellinen palvelutarve- ja palveluiden käyttöanalyysi, jonka suorittaa ulkopuolinen yritys
  • Puhelinkysynnän tarkastelu ja teemoittelu pilottiyksikössä sekä
  • Kokonaistoiminnan tarkastelun ja saatavuuden parantamisen pilotti yhdellä terveysasemalla.

Osa-alueet täydentyvät projektin edetessä ja valmistelusta tulevien tarpeiden pohjalta.   

Keväällä 2023 kaikki aineistot yhdistetään ja osaprojektin lopputuloksena on kattava kuvaus terveyskeskusvastaanottojen nykytilasta Pohjois-Savossa. Osaprojekti toimii yhteistyössä sote-keskus -valmistelun kanssa ja jakaa tuloksia valmistelun käyttöön läpi toiminta-ajan.

Projektin vastuuhenkilöt

Tästä projektikokonaisuudesta vastaa Tiina Romppanen-Olin yhdessä alueen toimijoiden kanssa sekä muiden tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen henkilöiden kanssa. 

Projektissa tehtävä työ koskettaa kaikkia Pohjois-Savon alueen terveysasemia ja lähijohdon kautta siellä työskenteleviä henkilöitä.

Lisätietoja antaa

Romppanen-Olin, Tiina

Projektipäällikkö / Projektikoordinaattori

 

Aiheesta blogissamme:

Yksilöstä ympäristöön ja rakenteisiin - Rakenteellisen sosiaalityön äärellä

”Mitä se on?” Kysymys nousee usein esille joko ääneen lausuttuna tai kuvastuu keskustelukumppanin katseesta puhuttaessa rakenteellisesta sosiaalityöstä. Sosiaalityön ja sosiaalihuollossa tehtävän työn kuvaaminen on ajoittain haasteellista. Se johtuu työn monialaisesta luonteesta ja joustavasta asiantuntijuudesta. Tämä on sosiaalihuollon asiantuntijuuden vahvuus sekä haaste.

Joskus toinen ihminen näyttää meille, mihin pystymme – Näin monialainen työparityö voimistaa sote-alan ammattilaisia

Parhaimmillaan tuo toinen ihminen se on työpari, jonka kanssa on mahdollista jakaa kokemuksia arjessa. Omassa työssä voi helposti tulla sokeaksi asioille, jotka toinen näkee vierestä täysin selkeästi. Ja kyllä tässäkin vanha sananlasku pätee: kaksin on aina myös kaunihimpi, innostavampi, rohkeampi!

Chattaava fysioterapeutti Pohjois-Savon diabeetikoiden tukena digihoitopolulla

Pohjois-Savon hyvinvointialueella, Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa on tehty kansallisesti uraauurtavaa kehittämistyötä, kun viime vuonna otettiin käyttöön diabetesta sairastaville koko alueen yhteinen digihoitopolku. Polku yhdistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijat. Asiakkaat saavat polulla käyttöönsä uudenlaisen terveydenhuollon palvelun omahoitonsa tueksi.

Uuden äärellä - Asiakaskoordinaattorin työnkuvaa kehittämässä

Kesäkuussa 2022 vaihdoin työikäisten sosiaaliohjaajan viran kehittämistehtävään. Monialaisen tiimin pilotointi ja asiakaskoordinaattorin uusi tehtävä odottivat Leppävirralla. Saavuin uuteen työyhteisöön, jossa minut otetiin vastaan lämpimästi ja saman lämmön olen kokenut koko kunnassa. Olen ehkä se rasittava hanketyöntekijä, joka tulee sotkemaan kiireistä arkea kaikenlaisilla uusilla ehdotuksilla, kyselen ja tungen itseni joka paikkaan. Silti minuun ja esittämiini asioihin jaksetaan suhtautua paitsi kärsivällisyydellä, myös innostuneisuudella, josta voin olla vain vilpittömän kiitollinen.

Monialaisen tiimin toiminnan myötä kukaan ei jää yksin

Aloitin työskentelyn kehittäjä-sosiaalityöntekijänä Tulevaisuuden sotekeskus hankkeessa Pohjois-Savossa keväällä 2021 Laatu ja vaikuttavuus työpaketissa. Yhdeksi kehittämisen kohteeksi työpaketissamme nousi monialaisen tiimityön mallin kehittäminen monialaisia palveluja tarvitseville asiakkaille. Ammattilaisten monialainen työskentely ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadun näkökulmasta.