Yksilöllisempää tarpeisiin vastaavaa palvelua ja oman työn tuloksia näkyväksi – RAI-järjestelmästä voi hyötyä koko ketju asiakkaasta johtoon asti
-

Yksilöllisempää tarpeisiin vastaavaa palvelua ja oman työn tuloksia näkyväksi – RAI-järjestelmästä voi hyötyä koko ketju asiakkaasta johtoon asti

ke toukok. 25 12:02:00 2022

Saija Kukkonen ja Anne Puurunen

Mutta millainen työkalu RAI-järjestelmä oikein onkaan? Keskustelimme asiasta tarkemmin vs. hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja Anne Puurusen ja RAI-koordinaattori Saija Kukkosen kanssa Siilinjärvellä, jossa RAI-järjestelmä on otettu käyttöön hoiva- ja vanhuspalveluissa vuosina 2014-2015.

”RAI-järjestelmä on käytössä Siilinjärvellä hoiva- ja vanhuspalveluissa kotihoidossa, asumispalveluissa ja palveluohjauksessa. Alkuun kaikki työntekijät koulutettiin RAI-järjestelmän käyttöön. Tämän jälkeen RAI-järjestelmää alettiin käyttää asiakastyössä. Käyttöönotto tehtiin vaiheittain eri yksiköissä.” Anne Puurunen

Saija: ”Lisäksi kotihoidon ja asumispalveluiden yksikköihin on koulutettu avainosaajia, joilla on vahvaa osaamista RAI-järjestelmän käytöstä. He voivat toimia omassa yksikössään RAI-osaajina ja tukena järjestelmän käytössä työkavereilleen sekä viedä koko työyksikön RAI-osaamista eteenpäin. RAI-avainosaajat voivat toimia myös työyksiköissä RAI-koulutuksen tukena.”

Saija oli aikoinaan ensimmäisessä Siilinjärven RAI-avainosaajakoulutusryhmässä ja on opetellut hyödyntämään RAI-järjestelmää osana sairaanhoitajan työtä asumispalveluissa, kotihoidossa ja myöhemmin myös esihenkilötyössä. Maaliskuusta 2022 alkaen Saija on työskennellyt RAI-koordinaattorin tehtävässä Siilinjärvellä.

Saija ja Anne näkevät järjestelmässä monia hyötyjä.

Anne: ”RAI-järjestelmän avulla asiakkaan tilanteesta saadaan kokonaiskuva. Asiakkaan tilannetta on myös helppo seurata RAIn avulla.”

Saija: ”Asiakkaalle pystytään tekemään yksilölliset hoitosuunnitelmat hänen tarpeittensa mukaisesti. Myös asiakkaan kuntoutuminen saadaan näkyviin RAIn kautta. Työntekijälle RAI tuo oman työn tulokset näkyviksi. RAI tuo asiakkaan palvelutarpeen esiin eikä tieto perustu mutu-tuntumaan. Etuna on, että tällöin voidaan vastata paremmin asiakkaan tarpeeseen oikeaan aikaan.”

Anne: ”RAI-tietoa voidaan hyödyntää myös johtamisessa. RAI-järjestelmän avulla kehittämiskohteet nousevat esiin, hoitoisuuksia pystytään seuraamaan ja arvioimaan henkilöstötarvetta suuntaa antavasti. RAI-järjestelmän valtakunnalliseen vertaiskehittämiseen osallistuminen on antanut paljon, kun asioita on voitu yhdessä pohtia ja hyödyntää toisten kokemuksia.”

RAI-järjestelmää hyödynnetään myös Siilinjärvellä toteutettavissa omaishoitajien hyvinvointitarkastuksissa sekä kotihoidon asiakkaan kotona toteutettavissa ravitsemuksen ja suun terveyden kotikäynneissä, joissa molemmissa toimintaa kehitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueella osana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Ehdottomana etuna onkin sen monikäyttöisyys.

Saija: ”RAI voidaan tehdä isompana kokonaisuutena tai siitä voidaan hyödyntää myös pienempiä osioita tarpeen mukaisesti.”

Vuosien saatossa Siilinjärvellä on kertynyt jo kattavasti kokemusta RAI-järjestelmän käytöstä. Tätä käyttökokemuksen myötä syntynyttä tietämystä voikin hyvin hyödyntää myös laajemmassa käyttöönotossa koko Pohjois-Savon hyvinvointialueella.


Lisätietoja:

Katja Myllynen, Hankesuunnittelija, katja.myllynen@siilinjarvi.fi