-

Yhdessä aika - Aikalisä arkeen

ke 8. helmikuuta 2023 11.08.00

Huolenaiheita voi nostattaa esimerkiksi arjen yleinen takkuaminen, lapsen tai nuoren käytös, yhteisen ajan puute tai pulmat perheen jäsenten välisissä suhteissa. Silloin, kun huolenaihe pyörii mielessä eikä ratkaisua tunnu löytyvän, on hyvä pysähtyä pohtimaan tilannetta.

Lapsiperheille hyvän pysähtymisen paikan tarjoaa lähes koko Pohjois-Savon hyvinvointialueella käytössä oleva Yhdessä aika. Yhdessä aika on monitoimijainen yhteistyömalli, joka tarkoittaa sitä, että eri toimijat kokoontuvat yhdessä perheen kanssa keskustelemaan perheen tilanteesta. Kokemuksen myötä on huomattu, että usein jo yhteinen keskustelu auttaa, kun asiasta päästään keskustelemaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Toisinaan on tilanteita, jolloin tarvitaan avuksi palveluita. Suunnitelma tehdään aina yhdessä perheen kanssa.

Silloin, kun huolenaihe pyörii mielessä eikä ratkaisua tunnu löytyvän, on hyvä pysähtyä pohtimaan tilannetta

”Huojentunut olo, kaikki tietää, ei tarvitse kertoa samaa asiaa tuhatta kertaa.”

Yhdessä ajan koolle kutsumiseksi perhe voi ottaa asian puheeksi esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulun tai neuvolan työntekijän kanssa. Yhdessä aikaa voi ehdottaa myös työntekijä perheelle. Useissa Pohjois-Savon kunnissa on käytössä lapsiperheiden sähköinen yhteydenottopyyntö, jota voi hyödyntää Yhdessä ajan koolle kutsumisessa. Perhe miettii yhdessä työntekijän kanssa, ketä ajalle kutsutaan koolle.

”Hyvä kuulla neuvolan ja päiväkodin ajatukset.”

Yhdessä ajalla perhe kertoo itse tilanteestaan. Tilanteesta keskustellaan yhdessä kokonaisvaltaisesti, etsien uusia näkökulmia. Keskustelun päätteeksi tehdään yhteinen suunnitelma ja perheelle nimetään vastuutyöntekijä, joka pitää yhteyttä perheeseen ja varmistaa miten asiat ovat edenneet.

”Helpottavaa. Ei lapsessa olekaan mitään vikaa, vaan vika on muualla.”

Yhdessä aika tarjoaa aikalisän arkeen. Aikalisä on hyvä ottaa riittävän ajoissa, jolloin asiat eivät ehdi mutkistua liiaksi. Kokemukset Yhdessä ajoista osoittavat, että riittävän aikaisin otettu aikalisä tarkoittaa todennäköisemmin sitä, että huolien jakaminen ja yhdessä pohditut tukitoimet arkeen riittävät. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei palveluihin ohjautuminen tai hakeutuminen tarkoita huonoa vanhemmuutta. Avun pyytäminen osoittaa vahvuutta ja vastuun ottamista.

Aikalisä kannattaa, kysy rohkeasti Yhdessä aikaa. Lapinlahdella Yhdessä ajan voi kutsua kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten perheiden asioissa myös perhekeskuksen ohjauksen ja neuvonnan kautta p. 040 4883041.

 

 


Tiina Kainulainen, Perheneuvoja