Joulutervehdys POSOTE20-ohjausryhmän puheenjohtajalta
-

Joulutervehdys POSOTE20-ohjausryhmän puheenjohtajalta

to jouluk. 17 09:14:00 2020

Hyvät POSOTElaiset!

Erityinen vuosi 2020 on lopuillaan. Se näkyy arjen puheissa ”ennen koronaa, koronan jälkeen tai koronavuonna”.  Uusi POSOTE20 käynnistyi koronavuonna, ja siinä on vähän vanhaa ja jotain uutta, kuten morsiamen puvussa. Aina on löytynyt maakuntamme alueelta vastuunkantajia huolimatta siitä, miten työntäyteinen jo oma työtehtäväkin on ollut. Tästä olen hämmentynyt, ylpeä ja kiitollinen.  Hankkeiden valmistelu keväällä juuri koronan puhkeamisen aikaan oli todellinen ponnistus tältä valmistelujoukolta ja nyt syksyllä olemme käynnistäneet hankkeet siitäkin huolimatta, että samalla varaudumme toisen aallon tuloon alueellemme.

Rivakassa tahdissa vahvemmat perustason palvelut ja toimivammat sote-rakenteet 

Hankkeilla valmennamme koko sote-joukkomme uuteen hyvinvointialueen palvelutoimintaan, muistaen edelleen, että me teemme tätä työtä koko maakunnan asukkaiden hyväksi, asiakkaiden ja potilaiden hyväksi. Se on perustehtävämme ja valmistelun punainen lanka.  

Meillä on erittäin hyvät edellytykset hyödyntää maakunnan alueen korkeaa osaamista, kuten yliopiston, tutkimuksen ja koulutuksen osaamista, yliopistollisen sairaalan osaamista, unohtamatta perustason vahvaa monipuolista osaamisverkostoa. Näistä koostuu uusi hyvinvointialueen perusta. 

Aikaa ei ole hukattavaksi. Mikäli lait hyväksytään eduskunnassa loppukevään aikana, jää varsinaiselle valmistelulle ja toiminnan siirtymiselle n. 1,5 vuotta aikaa. Päätöksenteko valmistelussa siirtyy väliaikaiselle toimielimelle 1.7.2021 ja hyvinvointialueen valtuusto aloittaa vaalien jälkeen maaliskuussa 2022.  Lainatakseni erästä julkisuuden henkilöä ”siinä on pöhinää pöntössä” ihan riittämiin.

Uudistuksessa painotetaan perustason vahvistamista. Tulevaisuuden sote-keskushanke valmentaa meidät toiminnan integraatioihin, parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen ja uuden kehittämiseen. Hankkeessa tehtävä työ tapahtuu arjessa ja tulosten pitäisi näkyä parantuvina, laadukkaampina palveluina.

Rakennehankkeiden avulla tuemme toimintaympäristön valmiuksia. Yksi keskeisistä hankeosioista on yhteisen järjestelmäympäristön luominen maakunnan alueelle. Se ei ole pelkästään teknologiaa ja ICT:tä vaan vaatii myös toiminnan kokonaisuuksien ymmärrystä, eri toimintojen yhteyksien ymmärrystä jaasiakaan ja potilaan palveluprosessien hahmottamista. 

Uudessa toimintaympäristössä on johtaminen avainasemassa

Maakunnallinen verkostomaisen toiminnan ja maantieteellisesti laajan alueen toiminnan johtaminen ei ole sama asia, kuin yhdenkään nykyisen sote-organisaation johtaminen. Verkostomainen hajallaan oleva toimintaympäristö vaatii uudenlaisia johtamisen malleja ottaen huomioon myös nykyaikaisen, modernin ja muuttuvan työelämän edellytykset ja vaatimukset.  

Sote-ala ei ole irti tästä murroksesta. Sähköiset palvelut, etäpalvelut, etätyö, työelämän muuttuneet vaatimukset, työehtojen joustavuus, osaamisen kasvavat vaatimukset, koulutusjärjestelmän joustavuus työelämän tarpeisiin jne. luovat paineita täysin uudenlaiseen johtamisen ideologiaan ja kulttuuriin. Vanhat mallit eivät enää välttämättä toimi.  Jotta sote-ala olisi nyt ja tulevaisuudessa houkutteleva, on meidän pystyttävä hyvinvointialueella vastaamaan mm. edellä mainittuihin haasteisiin.

Ohjausryhmässä monipuolista osaamista ja uskoa hankkeeseen

Näitä kysymyksiä POSOTE20-ohjausryhmä on jo käsitellyt osittain syksyn aikana hankkeiden käynnistyessä, mutta tulee tekemään merkittävää valmistelutyötä näiden asioiden parissa vuodenvaiheen jälkeenkin.  Ohjausryhmässä on laaja edustus sote-toimijoita ja kehittämis- ja osaamisverkoston edustajia ja uskon, että saamme rakennettua sellaisen ”savolaisen mallin”, joka pitää Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvässä iskussa myös tulevina vuosina.

”Hyvä viesti kauas kuuluu, huono vielä kauemmas”. Toivon, että jokainen meistä löytää niitä hyviä viestejä vietäväksi sote-toimijoihin, unohtamatta alueen kuntia.  Ohjausryhmän tehtävä on varmistaa hankkeiden toteutuminen suunnitelmien mukaan ja myös tehdä tarvittaessa yhteisiä linjauksia. Sillä, miten kukin viestimme valmistelusta omiin yhteisöihimme, on äärimmäisen suuri vaikutus muodostuvan hyvinvointialueen uuden yhteisen kulttuurin luomiseen. On tärkeää, että meidän viesti on yhteinen, onnistumista ja kehittymistä kannustava. Kompastelujakin sattuu, mutta niinhän tekevälle tapahtuu. Rakentava kritiikki kuuluu aina muutokseen ja parhaimmillaan sen avulla saavutetaan jotain vielä parempaa.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toivon kaikilta sotelaisilta ja verkostossamme toimijoilta innostusta, kärsivällisyyttä ja uskoa uuden hyvinvointialueen rakentamisessa. Me kaikki yhdessä varmistamme alueemme asukkaiden laadukkaat ja hyvät palvelut, mutta samalla luomme yhdessä uuden työyhteisömme. Se on meidän kaikkien vastuulla.

Jotta jaksamme tehdä tätä äärimmäisen vaativaa työtä, suosittelen rentoutumista kirjailija, runoilija Heli Laaksosen neuvoin. Samalla kiitän teitä kaikkia valmisteluun osallistuneita hyvästä yhteistyöstä ja toivotan Hyvää Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2021.

Blogitekstin kirjoittaja: Leila Pekkanen, POSOTE20-ohjausryhmän puheenjohtaja

JOULUPATJA (Heli Laaksonen)

eli ohje kummottos viätetä hiano joulu 

  1. Raahata parisänkyn patja huusholli suurimma huane lattial.
  2. Kasata patjan pääl paketei, tyynyi, kirjoi, kaukosäätimi ja hyvä ruakka.
  3. Laiteta ovi hualellisest lukku ja puhelimet piironki alalaatikko.
  4. Ruveta lojuma patjal lempi-ihmiste ja –eläinten kans.
  5. Maata, syärä ja hihitetä 3-7 vuarokaut. Nousemine ja murhettumine on kiället.
  6. Nousta virkusenas ylös kohre uut vuat.