Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin - Jos haluat mennä pitkälle, mene Yhdessä
-

Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin - Jos haluat mennä pitkälle, mene Yhdessä

ma maalisk. 27 13:41:00 2023

Perhekeskusprojektityöntekijät Reetta Rossi ja Merja Jumpponen

"Jos jotakin ei osata, niin se opetellaan"

Hankkeen ensimmäiset viikot ovat vielä elävästi mielessä. ”Mitä ihmettä meidän tulee tehdä?” ”Osataanko tehdä oikeita asioita?” ”Monitoimijuus, mitä?”.  Totesimme alkuvaiheen epävarmuuden syövereistä, että parempi vain lähteä tekemään ja rohkeasti kokeilemaan.  Jos jotakin ei osata, niin se opetellaan sekä yrityksen ja erehdyksen kautta ovat olleet kautta matkan tuttuja mantroja meille.

Olimme molemmat uuden asian äärellä siirtyessämme asiakastyöstä hanketyöskentelyyn. Reetta siirtyi kehittämistehtäviin lastensuojelun tehtävistä ja Merja perusterveydenhuollon maailmasta. Sote-työparina aloimme hiljalleen saamaan kiinni, mistä tässä hommassa on oikein kyse. Koko hanketyön aikana juurikin työparius on vienyt meitä eteenpäin, sillä katsomme asioita työhistoriamme ja koulutuksemme vuoksi hieman eri tavalla. Jos toinen ei jotain tiedä, saattaa toinen asiasta tietääkin ja jos kumpikin on hoomoilasena, niin asia selvitetään. Mielellään sydänjuuria myöten.

Anna muutokselle aikaa, mikään hyvä ei tapahdu pakottamalla

Vuosien varrella tapahtui paljon ja nopeasti

Vuosi 2021 oli hanketyön näkökulmasta nopea liikkeellelähtö. Kaasutimme ykkösvaihteelta suoraan 5 vaihteelle. Käynnistimme Yhdessä ajan käyttöönottoa tukevat työpajat, pilotoimme Kelan jalkautumista Kuopiossa Yhdessä ajoille ja kävimme paljon yhteistyöneuvotteluja verkostoissa mm. TE-toimiston, aikuisten mielenterveyspalveluiden, järjestöjen ja Navigaattorin kanssa. Näiden lisäksi teimme mallin perhekeskuksen matalan kynnyksen ohjaukseen ja neuvontaan yhteistyössä verkoston kanssa. Kesä 2021 jäi myös historian kirjoihin, kun eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön. Tämä vauhditti kehittämistyötä ja toi kaikelle tekemiselle vahvan selkänojan.

Vuonna 2022 tapahtui paljon. Kevätlukukaudella käynnistyi perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta- pilotit 10 kunnan alueella Pohjois-Savossa. Saimme tiimiimme mahtavia ihmisiä lisää. Yhdessä ajan käyttöönotto eteni alueellamme huimaa vauhtia. Yllätyimme täysin oma-arviointia tehdessä siitä, miten kehittämistyö kunnissa eteni resurssihaasteista ja kiireestä huolimatta. Olemme tehneetkin näkymättömiä hatunnostoja kuntien suuntaan lukuisia kertoja parin viime vuoden aikana.

Älä oleta vaan kysy

Syksyllä 2022 osallistuimme tiimioppimisen starttivalmennukseen, jossa pääsimme dialogisuuden, vuorovaikutuksen ja oppimisen äärelle. Valmennuksesta saimme reppuumme uusia ajatuksia, havaintoja ja työkaluja. Täytyy uskaltaa astua venymisvyöhykkeelle eli niin sanotulle epämukavuusalueelle, jos haluaa oppia jotain uutta. Tämä on kehittämistyössäkin useaan kertaan havaittu ja todeksi todettu.

Kevät 2023 on käsillä ja työskentelymme tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa lähenee loppuaan. Ajatukset ovat vahvasti työskentelyn päättämisessä, loppuraportissa ja kapulan siirtämisessä seuraaville henkilöille. Tämä matka on ollut avartava ja kasvattava. Olemme saaneet tutustua upeisiin ihmisiin, verkostomme ovat laajentuneet ja Pohjois-Savo maakuntana on tullut täysin uudella tavalla tutuksi. On ollut ilo ja kunnia olla mukana luomassa paremminvoivaa Pohjois-Savoa.

Keskeisimmät opit viimeisiltä vuosilta

  1. Älä oleta vaan kysy
  2. Verkostoissa on voima, valjasta se kehittämistyön tueksi
  3. Epäonnistumisesta opit enemmän kuin onnistumisesta
  4. Anna muutokselle aikaa, mikään hyvä ei tapahdu pakottamalla
  5. Ole itse se muutos, jonka haluat ympäristössäsi nähdä

 

Yhdessä aika- toimintamallin kehityskaari

Vuosi Kuntia, joissa Yhdessä aika käytössä/kokeilussa Tilastoitujen Yhdessä aikojen määrä
2021 8 94
2022 14 105
 2023 15 23

 


Perhekeskusprojektityöntekijät

Merja Jumpponen (merja.jumpponen@pshyvinvointialue.fi) ja Reetta Rossi (reetta.rossi@pshyvinvointialue.fi)