Hyvinvointitarjotin tuo järjestöjen tarjooman osaksi sote-palvelutarjontaa
-

Hyvinvointitarjotin tuo järjestöjen tarjooman osaksi sote-palvelutarjontaa

ke huhtik. 27 13:02:00 2022

Näiden sote-alan järjestöjen laaja yleishyödyllinen toiminta kattaa vapaaehtoistoimintaa, vertaisryhmiä, avoimia kohtaamispaikkoja sekä ammatillista ohjausta ja neuvontaa. Myös muiden alojen järjestöt, kuten kylä-, kulttuuri-, ja liikuntajärjestöt, tuottavat toimintaa, josta pohjoissavolainen voi hyötyä.

Miten sote-alan ammattilaiset ja asiakkaat löytävät järjestöjen yleishyödyllistä toimintaa ja tukea?

Sote-alan ammattilaisten mukaan järjestöjen tarjoamia palveluita on tällä hetkellä vaikeaa löytää. Haasteena onkin saada oikea tieto, oikean toimija ja oikea asiakas kohtaamaan. Tarve tiedonsaantiin yhden kanavan kautta on tunnistettu.

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa viedään tulevan vuoden aikana eteenpäin yhtä järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan löytämisen työvälinettä: hyvinvointitarjotin.fi:tä. Tähän saakka työväline on ollut ammattilaisten käytössä ja kokeilussa, mutta esiin on noussut vahva tarve avata työvälineeseen asukasnäkymä sekä kehittää järjestöjen mahdollisuutta muokata tietojaan. Muutoksilla on tarkoitus edistää ennaltaehkäisevän järjestötoiminnan löytämistä, omahoidon tukea sekä järjestötiedon ajankohtaisuutta.

Hyvinvointitarjotin.fi:n kehittämiseksi yhteistyötä jatketaan Flowmedikin ja Siilinjärven kunnan välillä ja saamme mukaan myös kehittäjätyöntekijä Heljä Koistisen. Hyvinvointitarjottimen kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa tehdään alustan parannukset ja vahvistetaan järjestöjen läsnäoloa alustalla. Toisessa vaiheessa käynnistetään alustan pilotointia sote-palveluissa. Tietoa hyvinvointitarjottimesta saa edelleen myös tämän artikkelin kirjoittajilta.

Hyvinvointitarjotin.fi on helppokäyttöinen ”kolmen klikkauksen”-periaatteella toimiva järjestötoiminnan hakukone, jonka avulla jokainen löytää omaan tarpeeseen sopivaa järjestöjen toteuttamaa toimintaa. Hakukoneen kautta on mahdollista löytää lähin mahdollinen järjestön tuottama toiminta.

Hyvinvointitarjottimella pohjoissavolaiset järjestöt ja -yhdistykset voivat ilmoittaa ilmaiseksi toimintaansa, josta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas hyötyisi. Toiminta voi olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarkoitettua yleistä toimintaa tai sitten sote-polun aloittaneen asiakkaan ohjaukseen ja neuvontaan tai vertaistukeen tarkoitettua.

Hakutoimintojen kautta tiedon etsijä saa lyhyen esittelyn järjestön toiminnasta sekä yhteystiedosta. Tämän jälkeen hän voi ottaa yhteyttä järjestöön tai lähettää Hyvinvointitarjottimen kautta suoraan järjestölle yhteydenottopyynnön. Tällöin järjestöstä ollaan suoraan yhteydessä yhteydenottajaan.

Haluamme yhä edelleen edistää myös toisen järjestöpalvelun kehittämistä hyvinvointialueellamme. Kyseessä on uusi Lähellä.fi -alusta, joka korvaa pohjoissavolaiset.fi -palvelun. Palvelun kautta järjestöillä on monipuolinen mahdollisuus ilmoittaa asukkaille harrastuksia, toimintaa ja tapahtumia. Näiden kahden alustan välistä yhteistyötä tiivistetään toiminnallisesti. Samalla kartoitetaan yhteisen alustan edellytykset. Lisätietoa alustasta ja sen toiminnasta saa Anne Aholaiselta.

Muu järjestötoiminnan kehittämistyö tällä hetkellä

Järjestöjen toimintaa on lähdetty kartoittamaan palvelualueittain. Ensimmäisenä vuorossa ovat nuorten sekä ikääntyneiden palvelut. Työn pohjana on palvelupolkukuvaus järjestöjen toiminnasta ja palveluista osana sote-palveluja. Työssä tärkeä rooli on järjestöjen tietoja kokoavalla alustalla sekä yhteisten käytäntöjen ja sopimuksellisen yhteistyön edistämisellä.

Hyvinvointialueen valmistelussa ajankohtaista ovat järjestöjen avustusten kumppanuusmalli ja järjestöneuvoston roolin vahvistaminen. Järjestöyhteistyön ohje valmistuu kesän aikana osana osallisuusohjelmatyötä.

 


Lisätietoja:

Anne Aholainen

Projektipäällikkö

anne.aholainen@pohjois-savo.fi

 

Katja Myllynen

Hankesuunnittelija

katja.myllynen@siilinjarvi.fi