Sähköinen asiointi ja digihoitopolut
-

Digitaalisen sote-palvelutarjonnan monipuolistaminen mm. etätoteutuksin ja sen tuominen kansalaisten ja ammattilaisten arkeen on tämän projektikokonaisuuden kehittämisen lähtökohta ja tavoite. Tavoitteena on uudistaa niin asiakas- ja palveluohjausta, asiakaskokemusta, työn tekemistä, palveluiden kuluttamisen kulttuuria kuin työn tekemisen tapoja.

Tässä projektissa tehdään selvitystyötä, kokeillaan, kehitetään ja uudistetaan käytänteitä ja yhteisiä toimintamalleja ja prosesseja. Toimenpiteinä ovat esimerkiksi OmaSAVO-asiointikanavan kehittäminen, digihoitopolkujen ja Terveyskylän käytön laajentaminen sekä etävastaanotto- ja konsultaatiotoiminnan vahvistaminen hyvinvointialueella. Näin voidaan tulevaisuudessa turvata kansalaisen helppo ja laadukas sähköinen asiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Etäpalveluiden tuomia mahdollisuuksia on alueellamme edistetty ja hyödynnetty vaihtelevasti.  Palveluiden tarjonta ei osin vastaa kansalaisten tarpeita, eikä muuttuvan työympäristön haasteita. Toisaalta pitkät välimatkat ovat ajoittain esteenä tarjotun palvelun käyttämiseen. Sähköisten palveluiden kehittämisessä on alueellamme paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Projektin vastuuhenkilöt

Sähköisten palveluiden kokonaishankkeessa projektipäällikkönä toimii Pasi Kuosmanen. Osaprojektien hankekoordinaattoreina ovat Timo Isoaho (Etäkonsultaatio ja etävastaanotot) sekä Erja Huttunen ja Katja Soininen (digihoitopolut).

Lisätietoja antaa

Kuosmanen, Pasi

Projektipäällikkö

 

Aiheesta blogissamme:

Yhdessä opetellen kohti parempaa sepelvaltimotaudin hoitoa Pohjois-Savossa

Tiedämme, ettei sepelvaltimotautiin liittyvä jatkohoito sydäntapahtuman tai sepelvaltimotoimenpiteen jälkeen toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä haastetta lähdettiin taklaamaan ottamalla mukaan digitaalinen hoitopolku jatkohoidon tueksi.

Etä opettaa

Etätoteutusten käyttöönotto vaatii meiltä kaikilta mukautumista, uuden oppimista, kokeilua ja kehittymistä. Tämä tarkoittaa niin alueellista, paikallista kuin seudullista yhteistyötä ja toimintamallien uudistumista. Meidän on kyettävä tarkastelemaan nykyisiä toimintatapojamme kriittisesti ja avattava mielemme tulevaisuuden mahdollisuuksille.

Mikä ihmeen diabeteksen digihoitopolku? Kenelle se oikein on tarkoitettu? Miten se saadaan käyttöön?

Erittäin hyviä kysymyksiä, joita kuulee usein sekä asiakkaiden, kansalaisten ja sote-ammattilaisten toteamana. Alkujaan aikuisikäisille insuliinihoitoista diabetesta sairastaville kohdennettu sähköinen palvelu, digihoitopolku, on rakennettu kansallisena yhteistyönä vuonna 2018 Terveyskylä-alustalle.

Miten sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat pohjoissavolaisten hyvinvointia ja ammattilaisen työtä?

Suuri osa meistä pystyy hoitamaan asioitaan sähköisiä palveluita hyödyntämällä.  Meillä on siis vaihtoehtoisia tapoja hoitaa omaan elämään liittyviä merkittäviä asioita. Voisiko tätä samaa ajatusta toteuttaa myös tulevaisuuden sote-keskustoiminnassa?