Palveluun ohjautuminen, ennaltaehkäisevä työ ja monialainen yhteistyö sote-keskuksessa
-

Tämän projektin tavoitteena on kehittää erityisesti vastaanottotoimintojen käyttöön työkaluja ja toimintamalleja, jotka edesauttavat alueemme asukkaiden hoitoon pääsyä ja palveluiden saatavuutta. Tavoitteena on myös löytää keinoja palveluvalikoiman yhdenmukaistamiseksi alueella, jolla tavoitellaan aiempaa tasavertaisempia palveluita asuinpaikasta riippumatta. Resursoinnin haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä toimintamalleja niin, että ammattilaisten osaaminen kohdentuisi tulevaisuudessa aiempaa tehokkaammin palvelutarvetta vastaavasti.

Ratkaistavana haasteena ovat Pohjois-Savon pitkät välimatkat ja osin haasteelliset kulkuyhteydet, maamme korkein sairastavuus ja ikääntyvä väestö. Viimeisimpänä - muttei vähäisimpänä - ratkaistavana haasteena on akuutisti koko maatamme vaivaava pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta.

Palveluita tuotetaan myös alueellamme monin eri menetelmin ja ne ovat eri tasoisia eri puolilla maakuntaa. Olemme nyt tilanteessa, jossa osaa toimintatavoistamme on pakko uudistaa ja yhtenäistää. Toivomme löytävämme keinoja palveluiden yhdenmukaistamiseen, jotta pystymme tuottamaan alueemme asukkaille heidän tarpeitaan vastaavia palveluita tasavertaisesti.

Projektin vastuuhenkilöt

Tätä kehitysprojektia luotsaa projektipäällikkö Anssi Uutela.

Pohjois-Savossa projektin kehittämisestä vastaavat Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Siilinjärven kaupunki yhdessä kumppaniorganisaatioidensa kanssa. Vastuukehittäjinä toimii Varkaudessa Sanna Tchaplinski tutkimuksellisuuden ja kehittämistoiminnan sekä monialaisen tiimityömallin osalta.

Ylä-Savossa monialaisen tiimityömallin kehittämistyöstä vastaavat Iiris Repo ja Merja Vartiainen sekä geneerisen palveluohjauskokonaisuuden osalta Juho Rytkönen.

Siilinjärvellä kehitetään palvelutarjotinta hyvinvointialueelle ja pilotoidaan monialaisen työparityöskentelyn mallia vastaanottotyössä vastuukehittäjä Katja Myllysen toimesta. Järjestöjen sähköisen alustan jatkokehittämisen sekä pilotointien käynnistämisen parissa työskentelee Heljä Koistinen.

Kuopiossa kehitetään asiakassegmentointia ja konsultaatiokäytäntöjä, joiden osalta vastuukehittäjänä toimii Maisa Ylitalo.

Lisätietoja antaa

Uutela, Anssi

Projektipäällikkö

 

Aiheesta blogissamme:

Uuden äärellä - Asiakaskoordinaattorin työnkuvaa kehittämässä

Kesäkuussa 2022 vaihdoin työikäisten sosiaaliohjaajan viran kehittämistehtävään. Monialaisen tiimin pilotointi ja asiakaskoordinaattorin uusi tehtävä odottivat Leppävirralla. Saavuin uuteen työyhteisöön, jossa minut otetiin vastaan lämpimästi ja saman lämmön olen kokenut koko kunnassa. Olen ehkä se rasittava hanketyöntekijä, joka tulee sotkemaan kiireistä arkea kaikenlaisilla uusilla ehdotuksilla, kyselen ja tungen itseni joka paikkaan. Silti minuun ja esittämiini asioihin jaksetaan suhtautua paitsi kärsivällisyydellä, myös innostuneisuudella, josta voin olla vain vilpittömän kiitollinen.

Monialaisen tiimin toiminnan myötä kukaan ei jää yksin

Aloitin työskentelyn kehittäjä-sosiaalityöntekijänä Tulevaisuuden sotekeskus hankkeessa Pohjois-Savossa keväällä 2021 Laatu ja vaikuttavuus työpaketissa. Yhdeksi kehittämisen kohteeksi työpaketissamme nousi monialaisen tiimityön mallin kehittäminen monialaisia palveluja tarvitseville asiakkaille. Ammattilaisten monialainen työskentely ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadun näkökulmasta.

Rakenteellisella sosiaalityöllä saadaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista

Hyvinvointialueellamme on tavoitteena kehittää pitkällä tähtäimellä ennaltaehkäisevästi asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä uhkaaviin kriittisiin tekijöihin. Kehittämistyössä keskeisiä ovat asukkaiden, palvelujen kehittämisen ja kustannusten hillitsemisen näkökulmat. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa laadukkaat ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. Siksi kehittämistyössä tarvitaan tietoa mm. asukkaiden tarpeista ja palveluiden toimivuudesta.

Hyviä käytäntöjä etsimässä - kohteena työttömien terveystarkastukset

Pohjois-Savossa työttömien terveystarkastusten toteutumisessa on vielä parannettavaa. Työttömien terveystarkastukset ovat Pohjois-Savossa toteutuneet tilastojen valossa viime vuosina heikosti.

Monialainen tiimi – Verkostomainen asiantuntijajoukko asiakkaan tukena

Pohjois-Savon hyvinvointialueella kokeillaan rohkeasti uutta toimintamallia monialaisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden auttamiseksi. Varkauden Hyvinvointikeskus Aallossa on käynnissä monialaisen MOTI-tiimin pilotointi osana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus hanketta.  MOTI-tiimi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille asiakkaille, joilla on useiden eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Vastaavan mallin kehittäminen on käynnistetty myös Joroisissa ja Leppävirralla, joten toiminta tulee laajenemaan syksyn 2022 aikana.