Palveluun ohjautuminen, ennaltaehkäisevä työ ja monialainen yhteistyö sote-keskuksessa
-

Tämän projektin tavoitteena on kehittää erityisesti vastaanottotoimintojen käyttöön työkaluja ja toimintamalleja, jotka edesauttavat alueemme asukkaiden hoitoon pääsyä ja palveluiden saatavuutta. Tavoitteena on myös löytää keinoja palveluvalikoiman yhdenmukaistamiseksi alueella, jolla tavoitellaan aiempaa tasavertaisempia palveluita asuinpaikasta riippumatta. Resursoinnin haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä toimintamalleja niin, että ammattilaisten osaaminen kohdentuisi tulevaisuudessa aiempaa tehokkaammin palvelutarvetta vastaavasti.

Ratkaistavana haasteena ovat Pohjois-Savon pitkät välimatkat ja osin haasteelliset kulkuyhteydet, maamme korkein sairastavuus ja ikääntyvä väestö. Viimeisimpänä - muttei vähäisimpänä - ratkaistavana haasteena on akuutisti koko maatamme vaivaava pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta.

Palveluita tuotetaan myös alueellamme monin eri menetelmin ja ne ovat eri tasoisia eri puolilla maakuntaa. Olemme nyt tilanteessa, jossa osaa toimintatavoistamme on pakko uudistaa ja yhtenäistää. Toivomme löytävämme keinoja palveluiden yhdenmukaistamiseen, jotta pystymme tuottamaan alueemme asukkaille heidän tarpeitaan vastaavia palveluita tasavertaisesti.

Projektin vastuuhenkilöt

Tätä kehitysprojektia luotsaa projektipäällikkö Anssi Uutela.

Pohjois-Savossa projektin kehittämisestä vastaavat Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Siilinjärven kaupunki yhdessä kumppaniorganisaatioidensa kanssa. Vastuukehittäjinä toimii Varkaudessa Sanna Tchaplinski tutkimuksellisuuden ja kehittämistoiminnan sekä monialaisen tiimityömallin osalta.

Ylä-Savossa monialaisen tiimityömallin kehittämistyöstä vastaavat Iiris Repo ja Merja Vartiainen sekä geneerisen palveluohjauskokonaisuuden osalta Juho Rytkönen.

Siilinjärvellä kehitetään palvelutarjotinta hyvinvointialueelle ja pilotoidaan monialaisen työparityöskentelyn mallia vastaanottotyössä vastuukehittäjä Katja Myllysen toimesta. Järjestöjen sähköisen alustan jatkokehittämisen sekä pilotointien käynnistämisen parissa työskentelee Heljä Koistinen.

Kuopiossa kehitetään asiakassegmentointia ja konsultaatiokäytäntöjä, joiden osalta vastuukehittäjänä toimii Maisa Ylitalo.

Lisätietoja antaa

Romppanen-Olin, Tiina

Projektipäällikkö

 

Aiheesta blogissamme:

Yksilöstä ympäristöön ja rakenteisiin - Rakenteellisen sosiaalityön äärellä

”Mitä se on?” Kysymys nousee usein esille joko ääneen lausuttuna tai kuvastuu keskustelukumppanin katseesta puhuttaessa rakenteellisesta sosiaalityöstä. Sosiaalityön ja sosiaalihuollossa tehtävän työn kuvaaminen on ajoittain haasteellista. Se johtuu työn monialaisesta luonteesta ja joustavasta asiantuntijuudesta. Tämä on sosiaalihuollon asiantuntijuuden vahvuus sekä haaste.

Joskus toinen ihminen näyttää meille, mihin pystymme – Näin monialainen työparityö voimistaa sote-alan ammattilaisia

Parhaimmillaan tuo toinen ihminen se on työpari, jonka kanssa on mahdollista jakaa kokemuksia arjessa. Omassa työssä voi helposti tulla sokeaksi asioille, jotka toinen näkee vierestä täysin selkeästi. Ja kyllä tässäkin vanha sananlasku pätee: kaksin on aina myös kaunihimpi, innostavampi, rohkeampi!

Chattaava fysioterapeutti Pohjois-Savon diabeetikoiden tukena digihoitopolulla

Pohjois-Savon hyvinvointialueella, Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa on tehty kansallisesti uraauurtavaa kehittämistyötä, kun viime vuonna otettiin käyttöön diabetesta sairastaville koko alueen yhteinen digihoitopolku. Polku yhdistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijat. Asiakkaat saavat polulla käyttöönsä uudenlaisen terveydenhuollon palvelun omahoitonsa tueksi.

Uuden äärellä - Asiakaskoordinaattorin työnkuvaa kehittämässä

Kesäkuussa 2022 vaihdoin työikäisten sosiaaliohjaajan viran kehittämistehtävään. Monialaisen tiimin pilotointi ja asiakaskoordinaattorin uusi tehtävä odottivat Leppävirralla. Saavuin uuteen työyhteisöön, jossa minut otetiin vastaan lämpimästi ja saman lämmön olen kokenut koko kunnassa. Olen ehkä se rasittava hanketyöntekijä, joka tulee sotkemaan kiireistä arkea kaikenlaisilla uusilla ehdotuksilla, kyselen ja tungen itseni joka paikkaan. Silti minuun ja esittämiini asioihin jaksetaan suhtautua paitsi kärsivällisyydellä, myös innostuneisuudella, josta voin olla vain vilpittömän kiitollinen.

Monialaisen tiimin toiminnan myötä kukaan ei jää yksin

Aloitin työskentelyn kehittäjä-sosiaalityöntekijänä Tulevaisuuden sotekeskus hankkeessa Pohjois-Savossa keväällä 2021 Laatu ja vaikuttavuus työpaketissa. Yhdeksi kehittämisen kohteeksi työpaketissamme nousi monialaisen tiimityön mallin kehittäminen monialaisia palveluja tarvitseville asiakkaille. Ammattilaisten monialainen työskentely ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadun näkökulmasta.