Osallisuus- ja järjestöyhteistyö
-

Projektin tavoitteena on asiakasosallisuuden osallisuustyökalujen ja osallisuusohjelman juurruttaminen sekä järjestöjen toiminnan ja palvelujen integroiminen asiakaslähtöisiin palvelupolkuihin.

Projektin tuotoksena Pohjois-Savon alueella on käytössään osallisuuden työkalupakki, joka sisältää tietoa ja malleja osallisuuden edistämisestä omassa toimintaympäristössä. Tämän lisäksi Pohjois-Savossa järjestöjen toiminta ja palvelut tunnistetaan osaksi sote-palveluja ja palveluketjuja. Käytössä on työvälineitä ja hyvät käytännöt järjestöyhteistyön toteutumiseksi erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Tiivistä yhteistyötä tehdään sähköisen alustan kehittämisen ja palveluohjauksen osalta sote-keskushankkeiden kanssa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella osallisuus- ja järjestötoiminnan kehittämisessä pureudutaan kahteen haasteeseen

  1. Osallisuuden edistäminen koetaan sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan arjessa hankalaksi toteuttaa. Tästä syystä osallisuuden edistäminen asiakastyössä ja palvelujen kehittämisessä on satunnaista. Tapoja edistää osallisuutta on paljon ja tarvitaan koottua tietoa hyvistä käytännöistä ja malleista Pohjois-Savon toimintaympäristössä.
  2. Järjestöyhteistyö on satunnaista ja hajanaista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Järjestöjä on paljon ja on vaikeaa tunnistaa sellainen toiminta ja palvelut, jotka hyödyttäisivät asukkaita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tai sote-keskusten asiakkaita. Toisaalta Pohjois-Savon alueella on hyviä yhteistyömalleja levitettäväksi.

Lisätietoja antaa

 

Aiheesta blogissamme:

Hyvinvointia tarjolla - Hyvinvointitarjotin.fi yhdistää tukea tarvitsevat pohjoissavolaiset ja sitä tarjoavat sosiaali- ja terveysalan järjestöt

Pohjois-Savon asukkaille avautuu 24.10.2022 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten tietoja yhteen kokoava verkkopalvelu Hyvinvointitarjotin.fi. Palvelun kautta voi etsiä järjestöjen tarjoamaa maksutonta tukea ja toimintaa sekä lähettää näille yhteydenottopyynnön. Palvelua tullaan käyttämään tulevalla Hyvinvointialueella.

Mitä mieltä Pohjois-Savolaiset ovat tulevasta hyvinvointialueesta? Asukaskyselystä ja osallisuustoiminnasta nousee esiin kolme tärkeää pointtia

Pohjois-Savon hyvinvointialueen käynnistymisen kynnyksellä asukkaiden kuuleminen on ensisijaisen tärkeää. POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen järjestämään asukaskyselyyn vastasi 1134 ja Innoduel -pikakyselyyn 298 henkilöä. Kysyimme tietoa asukkaille tärkeistä palveluista, palveluiden sujuvuudesta, sähköisistä palveluista sekä tavoitteista osallisuuden edistämiselle. Järjestimme lisäksi keväällä kumppanuusilta -kiertueen, johon osallistui yli sata kuntien, järjestöjen, yrittäjien ja seurakuntien edustajaa sekä aluevaltuutettuja. Tietoa hyödynnetään hyvinvointialueen strategiatyöhön.

Me kysyimme, te vastasitte - Asukaskyselyssä nousi esiin muun muassa huoli palveluiden pysyvyydestä ja henkilöstön riittävyydestä

POSOTE20:n asukaskysely avattiin syyskuussa 2021. Vastauksia kerättiin hankkeen kotisivulta, sosiaalisesta mediasta sekä sähköpostitse. Hyödynsimme myös järjestöjen uutiskirjeitä sekä verkostoja. Toisessa aallossa kyselyä jaettiin Facebookin kuntakohtaisiin "puskaradioihin" ja ilmoitustauluille. Pohjois-Savon asukkailla on selvästi tarvetta saada ääntänsä kuuluviin, sillä kyselyyn vastasi lopulta 1134 henkilöä!

Hei Sinä sähköisistä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä kiinnostunut - Haku asiakasraatiin on auki

Tule mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia hoitopalveluita kehittävään asiakasraatiin

Hyvinvointitarjotin tuo järjestöjen tarjooman osaksi sote-palvelutarjontaa

Järjestöissä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rinnalla hyvinvointia tukevaa ja täydentävää toimintaa, joista Pohjois-Savon asukkaat ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat hyötyvät. Pohjois-Savossa on noin 5000 järjestöä ja yhdistystä, joista sote-alan järjestöjä on n. 500.