Osallisuus- ja järjestöyhteistyö
-

Projektin tavoitteena on asiakasosallisuuden osallisuustyökalujen ja osallisuusohjelman juurruttaminen sekä järjestöjen toiminnan ja palvelujen integroiminen asiakaslähtöisiin palvelupolkuihin.

Projektin tuotoksena Pohjois-Savon alueella on käytössään osallisuuden työkalupakki, joka sisältää tietoa ja malleja osallisuuden edistämisestä omassa toimintaympäristössä. Tämän lisäksi Pohjois-Savossa järjestöjen toiminta ja palvelut tunnistetaan osaksi sote-palveluja ja palveluketjuja. Käytössä on työvälineitä ja hyvät käytännöt järjestöyhteistyön toteutumiseksi erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Tiivistä yhteistyötä tehdään sähköisen alustan kehittämisen ja palveluohjauksen osalta sote-keskushankkeiden kanssa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella osallisuus- ja järjestötoiminnan kehittämisessä pureudutaan kahteen haasteeseen

  1. Osallisuuden edistäminen koetaan sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan arjessa hankalaksi toteuttaa. Tästä syystä osallisuuden edistäminen asiakastyössä ja palvelujen kehittämisessä on satunnaista. Tapoja edistää osallisuutta on paljon ja tarvitaan koottua tietoa hyvistä käytännöistä ja malleista Pohjois-Savon toimintaympäristössä.
  2. Järjestöyhteistyö on satunnaista ja hajanaista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Järjestöjä on paljon ja on vaikeaa tunnistaa sellainen toiminta ja palvelut, jotka hyödyttäisivät asukkaita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tai sote-keskusten asiakkaita. Toisaalta Pohjois-Savon alueella on hyviä yhteistyömalleja levitettäväksi.

Lisätietoja antaa

Aholainen, Anne

Projektipäällikkö

 

Aiheesta blogissamme: